Gå till innehåll

Julen gör sig påmind i kristelefonen redan många veckor före själva helgen

Den svenskspråkiga kristelefonen har jour på julaftonen kl. 9-13. Under julhelgen handlar samtalen till kristelefonen särskilt om förväntningar i samband med julen samt om oro för närståendes alkohol- och drogbruk.

I november gjordes ett rekordstort antal försök att ringa Mieli rf:s kristelefon. Samtalen uppgick till lite över 30 400, vilket är mer än hälften fler än i månaden november före coronapandemin. Julen väcker känslor redan långt före själva julhelgen.

”I flera veckor förekommer julen i samtalen till kristelefonen. De som ringer bekymrar sig för julförberedelserna som kräver pengar och tid, samt för det sociala trycket i samband med julen. Människor kan också vara oroliga för närståendes beteenden, som gräl, missbruk av rusmedel eller våldsamhet”, säger Susanna Winter, chef för Mieli rf:s kristelefonverksamhet.

Man kan ringa kristelefonen när man behöver samtalsstöd i situationer då man själv eller en närstående befinner sig i en svår livssituation. Det räcker med att man själv upplever att man behöver hjälp. Den svenskspråkiga kristelefonen är vanligen öppen måndag till fredag och på julaftonen har man jour på svenska kl. 9-13, på numret 09 2525 0112. Den finskspråkiga kristelefonen har under julhelgen jour dygnet runt, på nummer 09 2525 0111. Den arabiskspråkiga kristelefonen har jour måndag till torsdag. Samtal till den arabiskspråkiga kristelefonen kan också föras på engelska.

Ytterligare uppgifter:

Frågor rörande kristelefonen: Camilla Björk, 044 243 8997, camilla.bjork@pohjanmaankriisikeskus.fi,

20-22.12. Kristelefonverksamhetens chef Susanna Winter, 040 587 5197, susanna.winter@mieli.fi
24-26.12 kan man ringa och be en krisarbetare ringa upp: Kati Stålhand kl. 15-20.30, 044 777 4768, kati.stalhand@mikkelinkriisikeskus.fi eller Reetu Pesonen kl. 21-07, 040 637 6041, reetu.pesonen@mieli.fi

Sidan har redigerats 26.12.2023


Innehållet ingår i följande teman: