Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelun tarkoituksena on tukea mielen hyvinvointia ja auttaa mielenterveyden ongelmista selviämistä. Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja yhteistyötä koordinoi Mieli Suomen Mielenterveys ry. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat ahdistuneisuus, masentunut mieliala, itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset.

Vapaaehtoistoiminta on hyvin tuettua: tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekijä ja päivystys tapahtuu joko toimistolla tai kotoa käsin omalla tietokoneella. Kaikki vapaaehtoiset osallistuvat työnohjaukseen säännöllisesti. Työnohjaus järjestetään Helsingissä ilta-aikaan.

Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan Mieli Suomen Mielenterveys ry:n ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net). Vapaaehtoisiksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoisena toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan.

SOS-kriisikeskuksessa voi toimia päivystäjänä Sekasin-chatissa, Kriisipuhelimessa tai henkilökohtaisissa tukisuhteissa. Lue lisää.

Tarvitsemme lisää päivystäjiä kivaan porukkaan – hae mukaan!

Oletko kirjoittamalla itseäsi hyvin ilmaiseva aikuinen, jolla on aitoa halua kohdata nuoria verkossa? Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin. Voit olla esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, alan opiskelija tai muutoin kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa.

Mikäli olet kiinnostunut lähtemään Sekasin-chatin vapaaehtoiseksi, täytä lomakehakemus täällä.

Mikäli olet kiinnostunut päivystämään Sekasin-chatissa muualla kuin Helsingissä, tiedustele mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Toivomme sinulta

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • kiinnostusta nuorten maailmaan
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat noin 35 tunnin mittaiseen peruskoulutukseen, joka järjestetään Helsingissä. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan aktiivisesti paikalla kaikkina koulutuspäivinä, osallistumaan kolmen tunnin harjoitusvuoroon toimistollamme, sekä toimimaan Sekasin-chatin päivystäjänä vähintään vuoden ajan. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteita, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja ja syvennytään mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveyden ongelmiin lapsilla ja nuorilla.

Vaihtoehtona 35 tunnin peruskoulutukselle Sekasin-chatin peruskoulutus on mahdollista suorittaa Moodle-verkkokoulutuksena, jonka voi aloittaa ketterästi omien aikataulujen mukaan. Moodle-koulutus koostuu neljästä itseopiskeltavasta osiosta ja yhdestä webinaari/lähipäivä-osiosta, sekä ohjatusta harjoitteluvuorosta. Koulutuksen pituus on noin 20 tuntia ja sen suorittaminen on omatoimista ja jostavaa. Koulutus antaa valmiudet toimia päivystäjänä Sekasin-chatissa. Koulutuksessa tutustutaan Sekasin-chatin historiaan, sekä vapaaehtois- ja verkkotukityön periaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteet, sekä pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja. Toivomme sitoutumista päivystämiseen kahdeksi tunniksi kahden viikon välein. 

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Seuraava koulutus

Sekasin-päivystäjäksi on jatkuva haku, ja koulutamme uusia vapaaehtoisia Moodle-verkkokoulutuksella vielä loppuvuonna 2019, sekä keväällä 2020.

 

Seuraava Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus kevät 2020:

18.04.2020 Mielenterveyden ensiapu 1

25.04.2020 Mielenterveyden ensiapu 1

09.05.2020 Mielenterveyden ensiapu 2

16.05.2020 Mielenterveyden ensiapu 2

06.06.2020 Verkkotyön päivä tai

07.06.2020 Kriisipuhelimen päivä

 

 

Tervetuloa hakemaan mukaan!