Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen, vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelu tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä.

Vapaaehtoisemme, Sekasin-chatin päivystäjät, tarjoavat palvelussa keskustelutukea nuorille ja auttavat ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Keskustelu auttaa luomaan toivoa. Yleisimpiä aiheita chat-keskusteluissa ovat paha olo, ihmissuhdeongelmat ja itsetuhoisuus.

Sekasin-chatin vapaaehtoisena voi toimia SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä ja Kriisikeskuksissa Tampereella, Kuopiossa, Rovaniemellä, Salossa, Kajaanissa, Lahdessa, Oulussa, Mikkelissä, Lappeenrannassa, Sastamalassa sekä Seinäjoella.

Vapaaehtoisena Sekasin-chat päivystäjänä toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan. Vapaaehtoiseksi voi hakea aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa ja mahdolliset omat kriisit kaukana menneisyydessä. Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat noin 35 tunnin mittaiseen peruskoulutukseen. Koulutus antaa hyvän pohjan nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen verkossa.

Vapaaehtoistoimintamme on hyvin tuettua: tarjoamme Sekasin-tiimin työntekijöiden tuen, säännölliset työnohjaustapaamiset ja jatkokoulutusta. Vapaaehtoisten tukena päivystysvuorossa on aina Sekasin-chatin työntekijä ja päivystys tapahtuu joko toimistolla tai kotoa käsin omalla tietokoneella. Kaikki vapaaehtoiset osallistuvat työnohjaukseen säännöllisesti. Työnohjaus järjestetään Helsingissä ilta-aikaan.

Chat toteutetaan järjestöjen yhteistyönä, ja yhteistyötä koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry. Vapaaehtoiset noudattavat toiminnassaan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan eettisiä periaatteita (www.puheet.net).

Tarvitsemme lisää päivystäjiä kivaan porukkaan – hae mukaan!

Oletko kirjoittamalla itseäsi hyvin ilmaiseva aikuinen, jolla on aitoa halua kohdata nuoria verkossa? Uskotko, että jokainen on joskus vähän sekasin ja ansaitsee tulla kohdatuksi ja autetuksi? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme vapaaehtoinen nuorille suunnattuun Sekasin-chatiin. Voit olla esimerkiksi sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, alan opiskelija tai muutoin kiinnostunut nuorten kohtaamisesta verkossa.

HUOM! Valitettavasti SOS-kriisikeskuksen kautta ei suurien hakijamäärien vuoksi voi tällä hetkellä hakea Sekasin-chatiin vapaaehtoiseksi. Avaamme haun uudestaan mahdollisimman pian! Toistaiseksi voit hakea mukaan SPR:n kautta täältä.

Jos olet kiinnostunut päivystämään Sekasin-chatissa muualla kuin Helsingissä, tiedustele mahdollisuutta lähimmästä kriisikeskuksestasi.

Toivomme sinulta

  • vähintään 25 vuoden ikää
  • kiinnostusta nuorten maailmaan
  • aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta
  • vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja
  • perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely)
  • halua kehittää omaa osaamista
  • mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi

Koulutus antaa eväät nuorten tukemiseen

Vapaaehtoiseksi valitut osallistuvat noin 35 tunnin mittaiseen peruskoulutukseen, joka järjestetään Helsingissä. Koulutukseen osallistuvat sitoutuvat olemaan aktiivisesti paikalla kaikkina koulutuspäivinä, osallistumaan kolmen tunnin harjoitusvuoroon toimistollamme, sekä toimimaan Sekasin-chatin päivystäjänä vähintään vuoden ajan. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteita, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja ja syvennytään mielenterveyden tukemiseen sekä mielenterveyden ongelmiin lapsilla ja nuorilla.

Moodle-verkkokoulutus

Sekasin-chatin peruskoulutus on mahdollista suorittaa myös Moodle-verkkokoulutuksena, jonka voi aloittaa ketterästi omien aikataulujen mukaan. Moodle-koulutus sisältää neljä itseopiskeltavaa osioita, joiden lisäksi osallistutaan kahteen iltawebinaariin tai yhteen lähipäivään sekä yhteen ohjattuun harjoitusvuoroon Helsingissä. Koulutuksen pituus on noin 20 tuntia ja sen suorittaminen on omatoimista ja joustavaa.

Koulutuksessa tutustutaan Sekasin-chatin historiaan, sekä vapaaehtois- ja verkkotukityön periaatteisiin. Koulutuksessa käydään läpi verkkoauttamisen ja kohtaamisen periaatteet, sekä pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottoja. Toivomme sitoutumista päivystämiseen kahdeksi tunniksi kahden viikon välein. 

Tarkistamme kaikilta valituilta rikosrekisteritaustan. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan 1.5.2014. Koulutukseen valituilta tullaan pyytämään suostumus hakea rikosrekisterilain 6 a:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote.

Seuraavat koulutukset

Sekasin Moodle-peruskoulutuksen päivämäärät:

Webinaarit:

08.09.2020 osa 1 klo 17-20
15.09.2020 osa 2 klo 17-20

17.09.2020 osa 1 klo 12-15
24.09.2020 osa 2 klo 12-15

06.10.2020 osa 1 klo 17-20
13.10.2020 osa 2 klo 17-20

22.10.2020 osa 1 klo 12-15
29.10.2020 osa 2 klo 12-15

 

Sekasin-vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus, SOS-Kriisikeskus, Helsinki:

Syksyn vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus on täynnä. Seuraava koulutus järjestetään keväällä 2021. Koulutuspäivät tulossa nettisivuille myöhemmin.

Tervetuloa hakemaan mukaan!

Saan olla mukana nuorten elämässä silloin kun heillä on tarve luotettavalle kuuntelijalle, kannustajalle ja aikuiselle, jonka kanssa käydä läpi mieltä painavia asioita."
Sekasin-chatin vapaaehtoinen päivystäjä

Lue lisää

Yhteystiedot

Saara Valkeakunnas
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.
Sos-kriisikeskus

+358 40 619 7676Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki