MDFT – Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely


Kuva: Emilia Ikäheimo

Mitä on Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely?

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (MDFT, engl. Multidimensional family therapy) on Yhdysvalloissa nuorten päihde- ja käytösongelmien hoitoon kehitetty, vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva perhekeskeinen työmenetelmä. MDFT:ssä työskennellään niin koko perheen kanssa kuin perheenjäsenten kanssa yksilöllisesti. Lisäksi hoitoon otetaan mukaan perheen ulkopuoliset tahot kuten lastensuojelu, nuorisopsykiatria, koulu. Menetelmässä yhdistyy monia terapeuttisia suuntauksia ja hoitotekniikoita pääpainon ollessa siinä, että nuoren tilanteeseen lähdetään vaikuttamaan koko perheen toimintaan panostamalla.

Kenelle MDFT on tarkoitettu?

MDFT:ssä pyritään auttamaan nuoria, joilla on laaja-alaisia haasteita. MDFT voi olla soveltuva hoitomuoto esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori käyttää päihteitä, tekee rikoksia, hänellä on mielenterveyteen liittyviä ongelmia kuten masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta, hänellä on vaikeuksia koulunkäynnissä tai perheessä on muita ongelmia.

Miten MDFT:ssä työskennellään?

MDFT:ssä työskennellään monella nuoren elämän osa-alueella samanaikaisesti. Hoidon aikana tavataan nuorta ja vanhempia yksilöllisesti samoin kuin koko perhettä erilaisin kokoonpanoin. Mukaan otetaan myös muut nuoren elämään vaikuttavat tahot kuten mahdollinen psykiatrinen hoitotaho, lastensuojelu, koulu, kaverit.

MDFT-työskentely kestää keskimäärin 6 kuukautta. Hoito on intensiivistä ja tapaamisia on useita kertoja viikossa, useimmiten 2-3 kertaa viikossa eri kokoonpanoin. Työntekijä pitää yhteyttä perheeseen istuntojen välillä puhelimitse. Koska työskentely on tiivistä, vaati se myös asiakasperheeltä paljon. Intensiivinen työskentely on tarpeen varsinkin silloin kun nuoren ja perheen ongelmat ovat siinä määrin haastavia, että tilanteessa on huostaanoton uhka.

Keskeisiä työskentelyn teemoja ovat esimerkiksi:

  1. vanhemmuuden käytänteiden tutkiminen ja tukeminen
  2. perheen sisäisten ongelmanratkaisutaitojen edistäminen
  3. vanhempien yhteistyön vahvistaminen
  4. vanhempien tukeminen henkilökohtaisten ongelmien, kuten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien, hoitamiseen
  5. erilaisten elämäntaitojen etsiminen nuoren kanssa

Miten pääsen mukaan?

Tällä hetkellä MDFT-tiimejä on Suomessa koulutettu kolmella koulutuskierroksella. Palaset kohdalleen-hankkeen aikana 2011-2013 MDFT otettiin käyttöön ja ensimmäisiä työntekijöitä koulutettiin Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion alueiden lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian palvelujen piiriin. Tämän jälkeen koulutettiin MDFT-tiimit pääkaupunkiseudulle (HUS) ja Lappeenrantaan (Eksote). Tällä hetkellä koulutuksessa ovat tiimit Kokkolasta ja Pietarsaaresta. Kasvun tuki-työn koordinoimana koulutuksen aloittivat kaksi tiimiä: pääkaupunkisedun PKS-MDFT-tiimi (HUS ja Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojelut) ja Savonlinnan MDFT-tiimi (nuorisopsykiatria, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu ja nuorisotyö).

Kasvun tuki -työn tarkoituksena on vahvistaa MDFT:n valtakunnallista juurtumista ja edistää työskentelytavan leviämistä Suomessa. Tällä hetkellä MDFT:n piiriin ei voi hakeutua yksityisesti.

Lue lisää

Englanninkielistä materiaalia

Suomenkielisiä julkaisuja

Pääkaupunkiseudun ja Savonlinnan MDFT-timien esittelyvideot

 
Ahtiainen, Sanna & Laine, Minna (2018): MDFT Eksoten alueella - Perheiden kokemuksia käytännön toteutuksista. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali-ja terveysala Lappeenranta. Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.