Kulttuurisensitiivisyys lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten mielenterveyttä edistetään kieli- ja kulttuuritietoisesti. Lasten ja nuorten tiimi kouluttaa ja tuottaa uutta aineistoa kulttuurisensitiivisellä otteella.

Materiaalia

Kuule ja näe minut on esite, joka muistuttaa aikuisia lapsille tärkeistä arjen kohtaamisista. Esite löytyy monella vähemmistökielellä.

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri on kieli- ja kulttuuritietoinen opas varhaiskasvatukseen.

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille on tukiaineisto perusopetukseen.

Millainen on sinun tarinasi? -juliste ja työskentely varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä täydennettävät sarjakuvat oman maahanmuuton tarinan käsittelemiseen

Millainen on sinun tarinasi? -juliste ja työskentely nuorille

Roolihissi -työvälineen avulla voidaan käsitellä nuoreen kohdistuvia rooliodotuksia ja toiveita.

Tunneaineistoa S2-opetukseen:

Vinkki! Juhlavuosikalenteriin on koottu eri kulttuureiden juhlapäiviä.

Nuorten ja aikuisten työvälineet ja materiaalit:

Täydennyskoulutusta:

  • Mima (Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille) -koulutus perusopetuksen henkilöstölle. Tutustu koulutukseen!
  • Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tutustu koulutukseen!

Yhteystiedot

Katri Peräaho
Asiantuntija. Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta
Mielenterveyden edistäminen kohdennetussa nuorisotyössä

+358 40 480 1432Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki