Kulttuurisensitiivisyys lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten mielenterveyttä edistetään kieli- ja kulttuuritietoisesti. Lasten ja nuorten tiimi kouluttaa ja tuottaa uutta aineistoa kulttuurisensitiivisellä otteella Mima- ja Mami- hankkeissa sekä Osaamiskeskus Vahvistamossa.

Materiaalia

Kuule ja näe minut on esite, joka muistuttaa aikuisia lapsille tärkeistä arjen kohtaamisista. Esite löytyy monella vähemmistökielellä.

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri on kieli- ja kulttuuritietoinen opas varhaiskasvatukseen.

Millainen on sinun tarinasi? -juliste ja työskentely varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä täydennettävät sarjakuvat oman maahanmuuton tarinan käsittelemiseen

Millainen on sinun tarinasi? -juliste ja työskentely nuorille

Roolihissi -työvälineen avulla voidaan käsitellä nuoreen kohdistuvia rooliodotuksia ja toiveita.

Tunneaineistoa maahanmuuttajalapsille:

Monikulttuuriseen vuosiympyrään on koottu eri kulttuureiden juhlapäiviä. Vuoden 2020 vuosiympyrä julkaistaan alkuvuoden aikana. Tekijä: Jenni Suokas.

Nuorten työvälineet:

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Suomen Mielenterveysseurassa toteutettavat kehityshankkeet:

  • Mima (Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille) –hanke 2017-2018
  • Mami (Maahanmuuttajalapsille mielenterveystaitoja) –hanke 2018-2019
  • Nuorisotyön osaamiskeskus Vahvistamo

Täydennyskoulutusta perusopetuksen henkilöstölle:

Yhteystiedot

Bashe Ali
Projektisuunnittelija
Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 673 6769Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Katri Peräaho
Asiantuntijakoordinaattori, Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 480 1432Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Riikka Nurmi
Asiantuntijakoordinaattori
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki