Mitä sitten jos nukkuu liian vähän?

Unista tinkiminen ei ole viisasta. Univaje on tutkitusti yhteydessä sairauksiin ja masennukseen. Kun nukkuu liian vähän, tyypillisin oire on väsymys.

Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että liian vähän nukkuvat tuntevat päivittäin väsymystä ja ovat uneliaita. Yleisiä ovat myös mielialaan liittyvät ongelmat.  Vähän nukkuvien on vaikea säädellä tunteitaan. Vähäinen unen määrä on liitetty myös huonoon itsetuntoon ja masennukseen. Univaje alentaa keskittymiskykyä, päättelynopeutta ja havaintokykyä.  

Lii­an vä­häi­nen uni al­tis­taa mie­len­ter­vey­son­gel­mil­le

Nukkumalla liian vähän altistuu myös mielenterveysongelmille, kuten masennukselle, ahdistuneisuushäiriöille ja kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle. Unen puutteen on osoitettu jopa itsessään aiheuttavan masennusta ja stressiä – siis tilanteissa joissa muita masennuksen tai stressin tekijöitä ei ole ollut. 

Univaje tai väärin ajoitettu uni voi siis aiheuttaa psyykkisiä oireita tai ongelmia. Riittävä uni puolestaan suojelee mielialaa väsymyksen aiheuttamalta alakuloisuudelta ja ahdistukselta. Masentuneena voi olla vaikea nukkua, ja väsyneenä masentua helpommin. Toisaalta masennus voi yhdistyä myös uneliaisuuteen ja ylettömään nukkumiseen.

Univajeen terveysriskit

Univaje aiheuttaa terveysriskejä. Se voi yhdistyä esimerkiksi kohonneeseen verenpaineeseen, aikuistyypin diabeteksen riskiin, kiputiloihin, aineenvaihdunnan häiriöihin, infektioalttiuteen ja liikuntasuoritusten jälkeisiin palautumisongelmiin.Tavallista vähemmän tai enemmän nukkuvat myös kuolevat tilastojen mukaan nuorempina.

Ylipainolla ja riittämättömällä unella on biologinen yhteys. Useita tutkimuksia yhteen vetänyt analyysi osoitti, että unen vähäisyys ja ylipaino liittyvät toisiinsa. Tulokset olivat selvimpiä nuorimmissa ikäryhmissä.

Tarkkaa mekanismia, jolla uni vaikuttaa painoon, ei tiedetä. Yleisin hypoteesi on, että väsyneenä nälän tunne kehittyy nopeammin ja koskee erityisesti korkean kaloripitoisuuden ruokia. Toinen teoria arvioi vähäisen unen aiheuttaman väsymyksen vähentävän liikuntaa ja kalorien kulutusta.

Mitä suurempi ja pitkäkestoisempi univaje on, sitä kauemmin toipuminen siitä kestää.

Tutkimus: 36 tunnin univaje laski nuorten mielialaa

Suurin osa univajeesta tehdyistä tutkimuksista on tehty aikuisilla, joitakin tutkimuksia  nuorilla. Yhdessä tutkimuksessa 14-18 vuotiailta vietiin yhdet yöunet välistä. He valvoivat siis 36 tuntia putkeen. Tämä aiheutti normaalin väsymyksen lisäksi ahdistuneisuutta ja masennusta, erityisesti tytöillä. Sukupuolesta riippumatta kaikkien koehenkilöiden mieliala pysyi huonona koko valvottua yötä seuranneen päivän. Tutkimus tuki aiempia tuloksia, joiden mukaan nuorten univaje alentaa selvästi mielialaa.  

Toisessa tutkimuksessa, jossa koeryhmä annettiin ensin nukkua viiden yön ajan 10 tuntia ja sitten viiden yön ajan 6,5 tuntia, huomattiin niin ikään univajeen johtaneen lisääntyneeseen ahdistukseen, ärtymykseen, keskittymiskyvyn häiriöihin ja väsymykseen.  Tässä tutkimuksessa masennus ei kuitenkaan kasvanut.

Seuraavaksi: Tavallisimpia uniongelmia

Takaisin unitehtaan etusivulle