Mitä sitten jos nukkuu liian vähän?

Univaje on tutkitusti yhteydessä sairauksiin ja masennuksiin, mutta jos unesta nipistäminen arjessa on noin yleistä, ei kai se voi olla niin haitallista? 

Kyllä se valitettavasti voi olla. 

Kun nukkuu liian vähän, tyypillisin oire on väsymys. Kaikki tutkimukset ovat osoittaneet, että liian vähän nukkuvat nuoret tuntevat päivittäin väsymystä ja ovat uneliaita.  

Yleisiä ovat myös mielialaan liittyvät ongelmat.  Vähän nukkuvien on vaikea säädellä tunteitaan. Vähäinen unen määrä on liitetty myös huonoon itsetuntoon ja masennukseen. 

Kognitiivisten kykyjen, kuten muistin ja oppimisen kohdalla nuoret kuitenkin vaikuttavat olevan univajeelle vastustuskykyisempiä kuin aikuiset. Yksittäisen 1-2 tunnin univajeen ei ole todettu heikentävän juurikaan nuorten oppimistuloksia.  

Oleellista on kuitenkin se, kuinka paljon unesta nipistää.  Jopa vähiin yöuniin tottuneiden nuorten keskittymiskyky, päättelynopeus ja havaintokyky alenivat tutkimuksessa selvästi, kun yöunet lyhennettiin viikon ajaksi viiteen tuntiin.  

Näin suuresta univajeesta toipuminen ei onnistunut kahden hyvin nukutun ”viikonloppuyön” voimin, vaan vaikutus jatkui vielä pidempään. 

Niinpä unista tinkiminen esimerkiksi koejaksolla ei luultavasti ole viisasta.

Seuraavaksi: CASE: 36 tunnin valvominen

Takaisin unitehtaan etusivulle