Kärkihanke Mielenterveys kuuluu kaikille 2017–18

Mielenterveys kuuluu kaikille -hankkeen loppuraportti >>

Mielenterveys on paitsi oleellinen osa terveyttä ja toimintakykyä, myös yhteiskunnan menestystekijä.

Mielenterveys huomioitiin Sipilän hallitusohjelmassa, jossa terveyttä ja hyvinvointia edistävän kärkihankkeen yhtenä teemana oli mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen Mielenterveys kuuluu kaikille -hanke vastasi tästä. Se järjesti 2017–18 Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia noin 20 000 kansalaiselle ja eri alojen ammattilaiselle. Lisäksi koulutettiin Mielenterveyden ensiapu -ohjaajia jo olemassa olevaan ohjaajaverkostoon.

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksien levittämisessä ja juurruttamisessa on mukana suuri joukko toimijoita kuten sairaanhoitopiirejä, kuntia, kriisikeskuksia ja paikallisia mielenterveysseuroja sekä järjestöjä. Kaiken kaikkiaan hankekumppaneita on yhteensä 49.

Hankkeen puitteissa järjestettiin koulutuksia kolmesta Mielenterveyden ensiavun -peruskoulutuksesta

  • Mielenterveyden ensiapu 1
  • Mielenterveyden ensiapu 2
  • Nuoren mielen ensiapu

Kohti myönteisempää suhtautumista mielenterveyteen  

Mielenterveyteen liittyvät huolet ovat varsin yleisiä suomalaisten arjessa. Kolme viidestä (61 %) kyselytutkimukseen osallistuneesta oli vuoden aikana kohdannut joko omassa elämässään tai lähipiirissään mielenterveyteen liittyviä ongelmia, selviää Suomen Mielenterveysseuran teettämässä tutkimuksessa vuoden 2016 lopulla.

Mielenterveysasioista puhuminen koetaan edelleen vaikeaksi eikä se ole yhtä luontevaa kuin fyysiseen terveyteen liittyvien kysymysten esille ottaminen. Taustalla on muun muassa tiedon puute ja osaamiseen liittyviä ongelmia. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kysymykset nähdään nykyään myönteisemmässä valossa kuin vielä joitakin vuosia sitten.

Lisätietoa Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista.

Yhteystiedot

Heli Koivula
Suunnittelija, kouluttaja
Mielenterveyden ensiapukoulutukset

+358 40 575 7981Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Mirja Erlund
Asiantuntijakoordinaattori, Mielenterveyden ensiapukoulutukset

+358 40 143 4411Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sirpa Väänänen
Suunnittelija, markkinointiviestintä
Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, Mielenterveyden ensiapu

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki