Ahdistuneisuus ja pelot

Video havainnolistaa sitä, kuinka aikuinen voi lähestyä ja auttaa ahdistuneisuudesta kärsivää lasta tai nuorta. Kesto 3:55.

Ahdistuneisuushäiriöitä ovat yleinen ahdistuneisuus, erilaiset pelot (fobiat) ja paniikkikohtaukset. Ahdistuneisuushäiriöt ovat lasten yleisimpien mielenterveyden häiriöiden joukossa.  Lapsi tai nuori voi samanaikaisesti kärsiä useammasta eri ahdistuneisuushäiriöstä. Ne usein esiintyvät yhdessä jonkun muun mielenterveyden häiriön, esimerkiksi masennuksen yhteydessä. Ahdistuneisuushäiriöt ovat tavallisesti pitkäaikaisia ja saattavat altistaa myöhemmälle aikuisiän ahdistuneisuudelle tai masennukselle.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

Rentoutuminen ja tietoinen läsnäolo  ovat avuksi ahdistuksen lievittämisessä ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Näitä harjoituksia voi tehdä säännöllisesti ja luoda niiden avulla lapselle tai nuorelle rauhallisen paussin päivään.

Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Se opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen.

Askeleittain -opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1. – 5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä.

Kirjallisuutta

Suntio, R. (2015). Kesytä jännitys. Opas kasvattajalle. PS-kustannus. Juva.

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten ahdistuneisuudesta


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä