Käytöshäiriöt

Lasten käytöshäiriöt tarkoittavat toistuvaa ja pitkäkestoista sosiaalisten normien ja sääntöjen rikkomista. Ne ovat yksi yleisimmistä syistä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ohjaamisen ja niitä esiintyy pojilla neljä kertaa enemmän kuin tytöillä, vaikkakin tämä ero pienenee nuoruusiässä. Käytöshäiriöön liittyy aina myös muita psyykkisiä tai psykososiaalisia ongelmia. Käytöshäiriöiden viime vuosikymmenten aikana tapahtuneen yleistymisen taustalla nähdään taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurillisia muutoksia.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

Ihmeelliset vuodet on 3-12 -vuotiaiden lasten käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tähtäävä laajaan tutkimusnäyttöön perustuva ohjelmakokonaisuus, johon kuuluu kolme toisiaan täydentävää ohjelmaa: vanhemmuusryhmä vanhemmille, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen ryhmä lapsille sekä ryhmänhallintamenetelmä varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstölle.

ART (Aggression Replacement Therapy). ART on ryhmämuotoinen ohjelma, jota voidaan käyttää koko luokan kanssa ongelmanratkaisun opettelemiseen. 

Icehearts-toiminta on varhaisen puuttumisen malli niille pojille, joista on herännyt erityinen huoli. Toimintamalliin kuuluu olennaisena osana joukkueliikunta (jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo, salibandy), jonka tehtävä on parantaa lasten fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä vahvistaa myönteistä sosiaalista elämäpiiriä.

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten käytöshäiriöistä


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä