Kasvoton väkivalta

Kasvottomalla väkivallalla tarkoitetaan joko henkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä rajatussa toimintaympäristössä tai sattumanvaraisesti paikalla oleviin ihmisiin. Tyypillisiä kasvottoman väkivallan muotoja ovat esimerkiksi totalitäärisen valtionkoneiston toiminta toisinajattelijoita kohtaan, uskonlahkojen vaatima yhdenmukainen käyttäytyminen tai silmitön väkivalta julkisella paikalla.

Suomessa kasvoton väkivalta on lisääntynyt, mikä näkyy erityisesti fyysisen väkivallan kohteeksi joutumisen riskin kasvuna. Väkivallan teot, joihin ei näytä liittyvän mitään selitystä ovat lisääntyneet. Psykologisesti tällaista väkivaltaa voidaan selittää syrjäytymisprosessiin liittyvänä vieraantumisena yhteiskunnan normeista ja sosiaalisesta vastuusta, jolloin omaa psyykkistä pahaa oloa kohdistetaan muihin.

Yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän mukaan välttämättömiä asioita koulusurmaajan taustoissa ovat seuraavat:

 1. Tekijä kokee itsensä irralliseksi tai syrjäytyneeksi lähiympäristöstään.
 2. Tekijällä on psykososiaalisia ongelmia ja yksilöllistä haavoittuvuutta, johon liittyy huono ongelmien käsittelytaito
 3. On olemassa kulttuurinen malli, joka antaa keinon ja muodon ilmiölle, ja johon tässä tapauksessa liittyy aseiden ja hyökkäysten ihannointi ulospääsynä marginalisoitumisesta.
 4. Tekijällä on ollut väkivaltaisia mielikuvia ja tuotoksia sekä muita varoittavia signaaleja, joita ei ole huomattu riittävän ajoissa.
 5. Tekijällä on ase käytössä tai helppo päästä aseisiin käsiksi.

Edelleen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan 93 % koulusurmaajista on herättänyt huolta lähiympäristössään ennen tapahtumaa. Moni heistä on kokenut kiusaamista, hylkimistä tai vahingoittamista. Valtaosalla on ollut masennusta ja itsemurha-ajatuksia. Lähes kaikilla on ollut läheiseen ihmissuhteeseen tai omaan asemaan ihmissuhteeseen liittyvä menetys juuri ennen surmaa. Jo ennen tapahtumaa on ilmennyt monia merkkejä siitä, että uhka on olemassa

Onko väkivallan uhka ennakoitavissa?

Kasvottoman väkivallan uhka kouluissa ja oppilaitoksissa on olemassa silloin kun useita alla olevia piirteitä kasaantuu:

 1. Oppilas vuotaa aikeistaan eli antaa tahattomasti tai tahallisesti vihjeitä ajatuksia, fantasioista tai asenteista, jotka liittyvät kouluväkivallan käyttöön tai sen ihannoimiseen. Vuoto voi tulla esimerkiksi kirjoituksissa, videoissa tai kuvissa.
 2. Oppilas turhautuu helposti. Hän loukkaantuu herkästi ja kokee tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, mitä hän ei suinkaan anna anteeksi.
 3. Oppilas on masentunut, mikä voi näkyä monella tavalla. Oppilas voi olla väsynyt, hänellä on synkkä maailmankatsomus tai hän menettää kiinnostuksensa asioihin, joista oli aiemmin kiinnostunut. Oppilas voi menettää kontrollinsa ja olla aggressiivinen ja väkivaltainen.
 4. Oppilaalla voi olla narsistinen persoonallisuus; hän on itsekeskeinen, kokee olevansa uhri, ei kykene ottamaan huomioon muiden tunteita. Hän saattaa kohdella muita objekteina, ei henkilöinä, eikä heillä ole hänen silmissään arvoa. Hän kokee olevansa parempi kuin muut tai ansaitsevansa parempaa kohtelua. Hänellä on suuri jopa patologinen huomiontarve. Hän ei ota vastuuta omista teoistaan ja ulkoistaa syyllisyyden sanomalla, että kaikki on muiden vika tai että tilanne johti tähän.
 5. Oppilaalla voi olla vaikeuksia toipua vastoinkäymisistä ja hänellä on peitelty, matala itsetunto. Oppilas voi olla ylimieleinen, mutta sillä hän peittää arvottomuuden tunteita.
 6. Oppilas voi kokea olevansa ulkopuolinen, eristäytynyt, ei joukkoon kuuluva, syvästi yksinäinen, vaikka ei olisikaan vailla ystäviä, eli hän on vieraantunut yhteisöstään.
 7. Oppilas on suvaitsematon suhteessa esimerkiksi etnisiin ja muihin vähemmistöihin, eri uskontoihin ja on mielipiteissään jäykkä.
 8. Oppilas käyttää jatkuvasti sopimatonta, toisia loukkaavaa huumoria.
 9. Oppilas on erityisen kiinnostunut koulusurmista ja vastaavista väkivallanteoista.
 10. Oppilaalla on sopimattomia esikuvia, kuten Hitler tai muita, jotka kytkeytyvät väkivaltaan tai hirmutekoihin.
 11. Oppilaan käyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet. Oppilas harjoittelee uutena asiana esimerkiksi ampumista.
 12. Oppilas on kokenut menetyksen, esimerkiksi rakkaussuhde on päättynyt hiljattain.
 13. Oppilas on liittynyt johonkin väkivaltaa ihannoivaan verkkoyhteisöön.

Takaisin artikkeliin kriisitilanteet