Mielialahäiriöt

Video havainnollistaa sitä, miten aikuinen voi lähestyä ja auttaa masentunutta lasta tai nuorta. Kesto 3:11.

Mielialan vaihtelua esiintyy nuoruusiässä lähes kaikilla ja noin 20 prosenttia kärsii jonkinlaisista masennusoireista. Ahdistus voi olla masennusta ennakoiva oire tai samanaikainen häiriö. Masennus, tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö ja uhmakkuushäiriö liittyvät usein toisiinsa ja saattavat esiintyä myös samanaikaisesti.

Syvennä tietojasi

Käytännön työhön

Rentoutuminen ja tietoinen läsnäolo  ovat avuksi ahdistuksen lievittämisessä ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Näitä harjoituksia voi tehdä säännöllisesti ja luoda niiden avulla lapselle tai nuorelle rauhallisen paussin päivään.

Masennuksen arvioinnissa ammattilaiset käyttävät depressio-oirekyselyitä. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsille ja nuoruusikäisille sovelletut Beckin depressiokyselyt (CDI, RBDI-13 ja BDI-21). Nuoret voivat täyttää kyselyn myös itsenäisesti.

Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Se opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen.

Kirjallisuutta

Lämsä, A-L. (2011). Mieli maasta. Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. PS-kustannus. Juva.

Turunen, M-M. (2016). Nuori ja masennus. Kirjapaja. (Teos ilmestyy 15.1.2016.)

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten masennuksesta


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä