Miten hallita vihan tunteita

Usein toistuvilla vihan tunteilla on vaikutusta paitsi lapsen tai nuoren sosiaalisiin suhteisiin, myös terveyteen ja hyvinvointiin. Vihantunteilla ja ahdistuksella on myös todettu olevan yhteneväisiä piirteitä, ja samat työmenetelmät voivat olla avuksi molemmissa.

Mitä hyötyä on vihan tunteista?

Vihan ja ahdistuksen tunteet antavat motivaatiota ja energiaa muutokseen kun kohtaamme epäoikeudenmukaisuutta ja kaltoinkohtelua. Ongelmia esiintyy vasta silloin kun nämä tunteet tulevat usein, kestävät kauan ja ovat hyvin intensiivisiä.

Taustalla on usein taipumus tulkita tilanteita herkemmin joko vaarallisiksi tai negatiivisiksi. Erityisiä vihan tunteita laukaisevia ajatusmalleja voivat olla mm. kokemus torjutuksi tulemisesta, katastrofien pelko ja pohtiminen, mustavalkoinen ajattelu (asiat ovat joko oikein tai väärin) ja yleistäminen. Pakene tai taistele -tilassa ihmisillä on taipumusta kaventaa huomion kenttää ja keskittyä uhkaavaan kohteeseen, mikä puolestaan saa aikaan tämän kaltaisia ajatusmalleja. Ne ovat aikanaan olleet tärkeitä selviytymisen kannalta, mutta nykypäivän maailmassa johtavat myös tarpeettomaan aggressiiviseen käyttäytymiseen. Myös ajatusten sisältö on usein keskittynyt epäoikeudenmukaisuuteen, turhautumiseen ja vääryyteen, ja näihin liittyviin uskomuksiin. Vihan ilmaiseminen voidaan myös kokea tarpeelliseksi tai terveelliseksi tavaksi toimia.

Mikä avuksi?

Ehdottomuus, mustavalkoinen ajattelu ja yleistäminen ovat lapsuudessa ja nuoruudessa tavallisia tapoja ajatella, ja ne ovat osa ajattelun kehitystä. Vähitellen opitaan joustavampia ja rakentavampia tapoja ajatella ja reagoida tilanteisiin. Tätä edesauttaa aikuisen mallintaminen, vaihtoehtojen esittäminen ja pohdinta siitä, miten ajatukset ja uskomukset voivat joskus johtaa harhaan. Jo alakouluikäisillä lapsilla on kykyjä arvioida omia ajatuksiaan, ja oivaltaa miten ne vaikuttavat käyttäytymiseen.

Kaikessa hoidossa on tärkeää keskittyä vihan laukaisijoihin, tuoda ne tietoisuuteen ja pyrkiä näin katkaisemaan aggressiivisuuden ketju. Vihanhallinnan ohjelmissa käytetään taitojen opettamista (mm. sosiaaliset taidot ja itsensä ilmaiseminen), rentoutumista ja itsehallintaa. Myös ahdistuksen hoitoon tarkoitetuista terapiamuodoista voi olla hyötyä.

Takaisin artikkeliin Vuorovaikutus ja käyttäytyminen