Päihteet

Päihteidenkäytöstä puhuttaessa tarkoitetaan sekä alkoholin että muiden huumaavien aineiden käyttöä. Lasten ja nuorten käsitykset päihteistä ja niiden haitoista ovat ristiriitaisia eivätkä perustu aina tosiasioihin. Päihdetietous hankitaan useimmiten internetistä tai kaveripiiristä. Erilaiset mielenterveyden häiriöt altistavat päihteiden käytölle. Jo lapsuudessa alkanut käytöshäiriö, aggressiivisuus, impulsiivisuus ja muut itsehallinnanvaikeudet ennustavat nuoruusiässä alkavaa päihteidenkäyttöä.

Syvennä tietojasi

Lue myös muualta

Nämä verkkosivut ovat osa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua Nuoren mielen ensiapu - kurssia ja syventävät kurssikirjan aiheita. Katso avun hakeminen sivulta, mihin voit olla yhteydessä tarvittaessa.

Testaa tietosi lasten ja nuorten päihteidenkäytöstä


Nuoren mielen ensiavun verkkosisältö

Avun hakeminen | Riittävä uni | Vuorovaikutus ja käyttäytyminen | Netti ja pelaaminen | Mielialahäiriöt | Ahdistuneisuus | Itsensä vahingoittaminen | Päihteet | Syömishäiriöt | Käytöshäiriöt | Psykoosi ja skitsofrenia | Neuropsykiatriset häiriöt | Kriisitilanteet | Koulukiusaaminen | Mielenterveysongelmat perheessä