Tietoa huumeista

Kannabis

Kannabis on keskushermostoon vaikuttava huume, jota valmistetaan hamppukasvin kuivatuista osista. Vaikuttavana aineena on THC. Vaikutus riippuu siitä, kuinka paljon THC – ainetta tuote sisältää. THC:n määrä kannabiksessa on kasvanut vuodesta 1970 lähtien.Kannabiksen käyttöön liittyy lisääntynyt onnettomuusriski keskushermostovaikutusten vuoksi. Pitkäaikainen runsas käyttö aiheuttaa muutoksia aivojen toiminnassa, esimerkiksi oppimis- ja keskittymiskyvyn heikkenemistä. Kannabiksen käyttö on yhteydessä muihin mielenterveyden ongelmiin. Henkilöt, jotka käyttävät kannabista, kärsivät muun muassa ahdistuneisuudesta ja masennuksesta, mutta on epäselvää, kumpi niistä on ollut ensin. On myös havaittu, että nuorten ja nuorten aikuisten kannabiksen käyttöön liittyy lisääntynyt riski sairastua skitsofreniaan erityisesti niillä henkilöillä, joiden persoonallisuus on haavoittuva tai suvussa on skitsofreniaa.

Opioidit

Opioideihin kuuluvat heroiini, morfiini, opium ja kodeiini. Heroiinia valmistetaan morfiinista, jota saadaan oopiumunikosta. Heroiinin käyttö on Suomessa harvinaisempaa kuin buprenorfiinin ja muiden lääkeopioidien käyttö. Opioidien käytön seurauksena kehittyy nopeasti henkinen ja fyysinen riippuvuus. Opioidien käyttö tuottaa lyhytaikaisen hyvänolon tunteen ja euforian. Ne ovat myös kivun poistajina tehokkaita. Opioideista riippuvaiset henkilöt kärsivät samanaikaisesti muun muassa masennuksesta, alkoholiriippuvuudesta ja he ajautuvat helposti rikoksiin. Heillä on myös kohonnut riski itsemurhaan.

Kokaiini

Kokaiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava piristävä huume. Vaikka joskus ajatellaan huumeiden olevan vain tämän ajan ongelma, kokaiinia on käytetty huumeena jo yli sadan vuoden ajan ja kokapensaan lehtiä, joista kokaiini valmistetaan, on käytetty tuhansia vuosia. Kokaiinilla on voimakas hyvää oloa tuottava vaikutus ja siihen kehittyy riippuvuus jo lyhyen käytön jälkeen. Kokaiinin pitkäaikaisen käytön seurauksena voi kehittyä mielenterveysongelmia, kuten epäluuloisuutta, aggressiota, ahdistuneisuutta ja masennusta. Kokaiini saattaa aiheuttaa myös päihdepsykoosin.

Amfetamiini ja metamfetamiini

Amfetamiini on piriste, joka hetkellisesti lisää energiaa ja saa elimistön näkyvään valmiustilaan. Vaikutuksen jälkeen saattaa seurata ongelmia, kuten masentuneisuutta, ärtyisyyttä, levottomuutta, kasvanutta ruokahalua ja unettomuutta. Amfetamiinia käytetään monin eri tavoin. Sitä on tabletteina, pulverina, kapseleina, kiteinä ja nesteenä.

Metamfetamiinilla on samanlainen kemiallinen rakenne kuin amfetamiinilla, mutta sillä on suurempi vaikutus aivoihin. Metamfetamiinin vaikutus saattaa kestää 6-8 tuntia. Alun ”nousuhumalan” jälkeen saattaa tulla kiihtyneisyyden tila, joka voi johtaa joidenkin henkilöiden kohdalla väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Suuret annokset amfetamiinia saattavat aiheuttaa väkivaltaisuutta, voimakasta ahdistuneisuutta, epäluuloisuutta ja psykoottisia oireita. Vieroitusoireisiin voi kuulua lyhytaikaista masennusta. Amfetamiinin käyttöön liittyy myös riski sairastua erityiseen amfetamiinipsykoosiin, jonka oireet muistuttavat skitsofrenian oireita. Henkilöllä voi olla aistiharhoja, harhaluuloja ja kontrolloimatonta väkivaltaista käyttäytymistä. Henkilö toipuu, kun huume poistuu elimistöstä, mutta huumeidenkäytön toistuessa myös psykoosi saattaa ilmetä uudelleen.

Joitakin amfetamiinin muotoja on laillistettu käytettäviksi lääkkeinä. Niitä käytetään esimerkiksi tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoidossa.

Hallusinogeenit

Hallusinogeenit vaikuttavat ihmisen todellisuudentajuun. Jotkut niistä myös saavat aikaan nopeita, voimakkaita muutoksia tunne-elämässä. Hallusinogeenien käyttöön liittyy erityinen ongelma, takaumat, jossa henkilö uudelleen kokee joitakin voimakkaita aistikokemuksia, vaikka ei olisikaan sillä hetkellä käyttänyt huumetta. Tällainen psykoottinen tila voi tulla jopa vuosien päästä käytöstä. Hallusinogeeneihin ei synny riippuvuutta. Tunnetuin hallusinogeeneista on LSD.

Ekstaasi

Ekstaasi on piriste, jolla on myös hallusinogeenisia ominaisuuksia. Sitä käytetään esimerkiksi nuorten tanssijuhlissa. Äärimmillään käyttö voi johtaa kuolemaan. Välttääkseen tämän riskin, käyttäjien on huolehdittava riittävästä nesteen nauttimisesta ja tauoista rasituksen yhteydessä. Huumeen vaikutuksen alaisena ollessaan käyttäjät kertovat tuntevansa emotionaalista läheisyyttä toisten kanssa. Vaikutuksen lakatessa he kokevat mielialan laskua. Ekstaasin pitkäaikaiskäytön vaikutukset ovat erityisen huolestuttavia. On näyttöä, että ekstaasi vaikuttaa vahingollisesti serotoniini- ja dopamiini -välittäjäaineisiin aivoissa. Yhdessä masennuslääkkeen kanssa käytettynä ekstaasi saattaa johtaa myrkytystilaan ja kuolemaan.

Inhaloitavat aineet (imppaus)

Inhalantit ovat hengitettäviä höyryjä, joiden vaikutus on päihdyttävä vaihdellen mielihyvästä hallusinaatioihin ja myrkytystilaan riippuen aineesta ja määrästä. Imppaaminen aiheuttaa aivoissa hapen puutetta johtaen lyhytaikaiseen humaukseen. Inhaloitavat aineet voivat olla liuottimia, kuten tinneriä, petrolia ja liimaa tai kaasuja, kuten aerosolit ja butaani.

Eniten imppaajia on nuorissa, koska inhaloitavien aineiden saatavuus on helppoa ja ne ovat halpoja.

Yleisten kotitalouksien käyttöön tarkoitettujen liuottimien ja muiden vastaavien tuotteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa äkillisen imppauskuoleman tai pitkäaikainen käyttö johtaa siihen. Toiset tulevat riippuvaisiksi inhalanteista etenkin, jos käyttö on alkanut hyvin nuorena. Nuoret eivät useinkaan tiedä imppaamisen vakavista terveysriskeistä, muun muassa aivosolujen, maksan ja munuaisten tuhoutumisesta.

Takaisin artikkeliin päihteet