Elämänmuutokset ja mahdollisuudet

Elämänkulkuun kuuluu luonnollisia muutosvaiheita, jolloin yksi vaihe päättyy ja siirrytään uuteen elämänvaiheeseen. Puhutaan kehityskriiseistä, jotka auttavat mieltä pääsemään eroon menneistä asenteista ja odotuksista ja tukevat siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen. Kaikilla elämänkulun kehitysvaiheilla on tehtäviä, jotka vievät elämää eteenpäin.

Kehityskriiseille on tunnusomaista se, että ne useimmiten pystytään ennakoimaan ja niihin voidaan varautua. Esimerkiksi nuoruusiän tärkeimpiä kehitystehtäviä on nuoren vähittäinen irtautuminen lapsuudenperheestä ja vastuunottaminen omasta elämästä ja sen päätöksistä. Aikuisuuden kriittisiin kehitysvaiheisiin kuuluu muun muassa uran luominen, perheen perustaminen, lasten irtautuminen perheestä, ikääntyminen, eläkkeelle siirtyminen tai yksin jääminen puolison kuoltua. Tieto siitä, että jotkut asiat kuuluvat tiettyyn elämänvaiheeseen ja ovat kaikille yhteisiä, saattaa helpottaa asian hyväksymistä. 

Elämänmuutos voi olla oma valinta tai ulkoisten olosuhteiden vaikutusta. Lapsiperheet kohtaavat usein monia haasteita samanaikaisesti. Nuoret tarvitsevat tietoa niistä asioista, jotka monesti liittyvät nuoruuteen Ihmiset ikääntyvät yksilölliseen tahtiin. Yksin eläminen voi olla meille oma valinta tai olosuhteiden sanelemaa.

Elämänrakenne

Elämänrakenne kuvaa eri elämänvaiheissa esiintyviä suhteita - toisiin ihmisiin tai asioihin. Yleensä aika ja energia on mahdollista kohdistaa vain muutamaan tärkeään asiaan, kuten työhön, kotiin ja lapsiin. Tutkija Daniel Levinsonin mukaan tasainen vaihe kestää noin viidestä seitsemään, korkeintaan kymmenen vuotta ja siirtymä uuteen vaiheeseen noin viisi vuotta.

 

Lue lisää