Elämme suhteessa muihin

Synnymme suhteista ja suhteisiin. Jo ennen syntymää vauva on vuorovaikutuksessa äidin ja ympäristön kanssa. Ymmärryksen ja merkitysten syntyminen on syvästi vuorovaikutuksellinen prosessi. Ihminen ei ”yksin” ymmärrä mitään vaan on aina – myös yksin ollessaan – kytköksissä toisiin. Ihminen kasvaa ja kehittyy erilaisissa ihmissuhteissa ja yhteisöissä läpi elämän. Vuorovaikutus ei kuitenkaan aina ole helppoa, vaikka vuorovaikutustaitoja voi onneksi myös oppia. Eri rooleissa kohtaamme hyvinkin erilaisia haasteita: parisuhteessa, työssä, ystävien kesken. Joskus tuntuu, että hyvät neuvot ovat tarpeen.

Ihmissuhteet elävät ja muuttuvat elämän mukana. Välillä on perhe painopisteessä, välillä taas ystävät. Samat ihmissuhteet saatetaan löytää uudestaan, kun sille sopiva aika koittaa. Joskus tasapainoisten ihmissuhteiden ylläpitäminen vaatii aikaa yksin ja omassa rauhassa. Tärkeää onkin tunnistaa millainen vuorovaikutus tukee ja kasvattaa omaa hyvinvointia, ja millaisia ihmissuhteita on hyvä vaalia.

Lue lisää

Muualla verkossa

Oiva-hyvinvointiohjelman avulla voit pohtia, mitä läheiset ihmissuhteet sinulle merkitsevät, ja mitä tunteita ne herättävät.