Läheisen itsemurha

Itsemurha aina järkyttävää läheisille

Itsemurha lähipiirissä järkyttää syvästi ja sen kohtaaminen ja käsittely vie voimia ja aikaa. On muistettava, että itsemurha on aina ihmisen oma epätoivoinen ratkaisu eikä jokaista itsemurhaa kyetä mitenkään estämään. Läheisen itsemurha aiheuttaa yleensä traumaattisen kriisin ja sen kohtaaminen ja käsittely on useimmiten hitaampaa kuin luonnollisesti tapahtuneen kuoleman jälkeen. Itsemurhaa voi olla aluksi vaikeata uskoa todeksi. Itsemurhakuolemaa on hyvin vaikea hyväksyä.

Läheisen menehdyttyä itsemurhan kautta, vaikeat tunteet valtaavat mielen. Varsinkin syyllisyyden tunteet ovat usein hyvin voimakkaita, lisäksi läheisen itsemurhaan liittyy usein häpeän ja vihan tunteita. Päällimmäisenä on kuitenkin yleensä suunnaton hämmennys ja säikähdys, miten näin saattoi käydä. Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat moninaiset tunteet estävät usein aluksi surun tunteiden kokemisen. Suru tapahtuneesta alkaa usein viivästyneesti sekä vähän kerrassaan rakentuva ymmärrys siitä, että elämä on peruuttamattomasti muuttunut.

Lähipiirissä tapahtunut itsemurha voi yhdistää mutta myös erottaa läheisiä. Ihmisillä on yksilöllisiä tapoja surra ja elää kriisiä läpi, nämä erot saattavat aiheuttaa hämmennystä ja joskus ristiriitoja läheisten kesken. Joku saattaa lamaantua ja vaikuttaa siksi tilanteeseen nähden rauhalliselta, toinen ryhtyy järkytyksessään syyllistämään muita, kolmas purkaa suruaan toimintaan ja neljäs yrittää auttaa kaikkia eikä ehdi keskittyä omaan toipumiseensa. On tärkeää ymmärtää, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa surra. Alkoholiin tai muihin päihteisiin suruaan ei kannata koskaan yrittää hukuttaa.

Erilaisten suremistapojen ohella ihmisillä on myös erilaisia selviytymiskeinoja. Useimmat kokevat tarpeelliseksi saada keskustella tapahtuneesta ja purkaa sitä puhumalla, jotkut haluavat järkeillä tapahtuneen todeksi rauhassa omassa mielessään, monet kokevat jonkin toiminnallisen keinon: esimerkiksi liikunnan, maalaamisen tai kirjoittamisen edistävän omaa selviytymistä. Ihmisillä on yleensä useampia erilaisia voimavaran lähteitä käytössä. Tapahtunutta käydään läpi niin tunteiden, ajatusten, uskomusten, arvojen, tiedon kuin kehollistenkin tuntemusten tasolla. Vähän kerrassaan ihminen rakentaa itselleen uutta tulevaisuutta ja sopeutuu menetykseen.

Itsemurhan tehneen läheisellä on oikeus hyvään tulevaisuuteen. Kun tapahtumasta on tarpeeksi aikaa ja sitä on pystynyt riittävästi käsittelemään, ihmiset kertovat voimiensa ja elämänhalunsa palanneen, joskus jopa lisääntyneen. Sitä ennen itsemurhan tehneen läheisillä on oikeus ottaa kaikki mahdollinen apu vastaan, surra omalla tavallaan ja saada kokea iloa aina kuin mahdollista.

Itsemurhan kautta kuolleiden läheisille tarjoavat tukea ja apua muun muassa seuraavat organisaatiot:

SOS-kriisikeskus

Sos-kriisikeskus järjestää maksuttomia vertaistukiryhmiä ja intensiivikursseja itsemurhan kautta läheisensä menettäneille. Osa kursseista on valtakunnallisia. Vertaistukiryhmien tavoitteena on jakaa kokemuksia saman kokeneiden kanssa ja ehkäistä surun pitkittymistä. SOS-kriisikeskuksesta voi myös varata ajan kriisityöntekijälle tai soittaa kriisipuhelimeen.

Alueelliset kriisikeskukset

Kriisikeskukset tarjoavat apua ja tukea kriiseissä ja vaikeuksissa omien alueidensa asukkaille eri puolilla Suomea. Välitöntä apua saa myös omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta.

Surunauha - Itsemurhan tehneiden läheiset ry

Surunauha on itsemurhan tehneiden läheisten yhdistys, joka myös muun muassa järjestää selviytymistä tukevia kursseja ja pitää yllä vertaistukeen perustuvaa puhelinpäivystystä sekä keskustelualuetta internetissä.