Luovuus antaa voimavaroja arkeen

Luovuus on tilaa yhdistellä, kehitellä, kuvitella ja toteuttaa asioita jotka tuottavat iloa ja tyydytystä. Luovuus tarvitsee oman aikansa, ja kukoistaa erityisesti hyvinvoivassa ja levollisessa mielessä. Kun aivot lepäävät, mielen kontrolloiva ja arvioiva puoli tekee tilaa uusille ajatuksille, mielikuville ja ratkaisumalleille. Unelmille ja toiveille tulee tilaa nousta esiin. Rentoutuminen lisää eri aivojen osien välistä vuorovaikutusta, jolloin voi syntyä uusia mielikuvia ja ratkaisumalleja. Siksi rentous tehostaa luovuutta, mielikuvitusta ja kykyä oppia.

Rentoutuminen lisää voimavaroja säädellä itseä, omia tunteita, mielihaluja ja impulsseja. Se auttaa siten toimimaan paremmin nykyhetkessä. Kyky pysähtyä hetkeksi ja vetää henkeä auttaa huomaamaan olennaisen. Keskittymiskyky parantuu. Tämä puolestaan kehittää kykyämme käsitellä ulkopuolelta tulevaa tiedon tulvaa ja huomata mikä on siinä meille tärkeintä.

Kohti flow-kokemusta

Flow-kokemus tarkoittaa kokemusta virtaavasta tilasta, jossa ihminen toimii helposti, ikään kuin ilman suorittamista. Tehtävä innostaa ja imaisee mukaan niin, että ei tarvitse erikseen ponnistella päämäärän eteen. Ihminen on yhtä toiminnan ja tavoitteen kanssa, jotka ovat jo itsessään palkitsevia. Tavoite ja päämäärä ovat vähemmän tärkeitä, itse tekeminen on keskipisteessä.

Flow-kokemus syntyy, kun

  • tehtävä tai suoritus on riittävän haasteellinen
  • voimavarat ovat riittävät
  • suorituksessa ja tekemisessä on jatkuva hallinnan tunne
  • keskittyminen kohdistuu itse toimintaan
  • ajan tunne katoaa
  • lopputulos ei enää merkitse niin paljoa, tärkeämpää on ilo tekemisestä

Flow-tila ei tule sitä etsimällä, vaan tekemällä asioita, jotka ovat meille tärkeitä, kiinnostavia ja joihin meillä on tarvittavat taidot. Tärkeää on kuitenkin nauttia juuri siitä hetkestä ja tehtävästä, joka meillä on käsillä.

Lue lisää

Muualla verkossa

Tietoinen arki. Oivan harjoituksilla voit kasvattaa läsnäoloa arjessa ja lisätä flow-kokemusten todennäköisyyttä elämässäsi. (oivamieli.fi)