Millainen luonne olen?

Persoonallisuus (arkikielessä luonne) tarkoittaa jokaiselle ihmiselle ominaista, ainutlaatuista tuntemisen, toimimisen ja käyttäytymisen tapaa, joka kehittyy jo lapsuudessa. Persoonallisuuden perustan muodostaa temperamentti suhteellisen pysyvine piirteineen ja taipumuksineen. Persoonallisuus on siis tapa hahmottaa ja tulkita ympäristöä, sekä toimia näiden tulkintojen mukaan.

Persoonallisuutta voi kuvata muutaman keskeisen ulottuvuuden kautta, joiden kautta mekin voimme tarkastella itseämme. Ihmiset eri kulttuureista kuvaavat persoonallisuuden piirteitä samojen ulottuvuuksien kautta, joten niitä voidaan pitää yleisinä kaikkialla maailmassa. Näitä ulottuvuuksia ovat:

  • Ulospäin suuntautuneisuus – Sisäänpäin kääntyneisyys
  • Sovittelevuus – Omapäisyys
  • Huolellisuus – Huolettomuus 
  • Tunteiden vähäeleisyys – Ailahtelevuus 
  • Avoimuus – Varautuneisuus

Persoonallisuuskin voi muuttua

Vaikka persoonallisuutta pidetään suhteellisen pysyvänä kokonaisuutena, se voi muuttua eri elämänvaiheiden ja -tapahtumien myötä. Esimerkiksi äkkipikaisuus, ujous tai reagointiherkkyys ovat piirteitä, joihin on mahdollista jossain määrin vaikuttaa vielä aikuisenakin, esimerkiksi lisäämällä itsetuntemusta sekä työstämällä tunteita ja käyttäytymistä. Toisaalta taas pitkään jatkunut stressi, huolestuneisuus ja haastavat elämäntilanteet voi saada rauhallisen henkilönkin muuttumaan äkkipikaiseksi ja arvaamattomaksi. Tietoisemmat ja hallitummat reagoimisen ja käyttäytymisen tavat ovat tunnetaitoja, joita voi opiskella ja oppia. Persoonallisuus on siis myös joustava ja elävä kokonaisuus.

"Itseruoskinnasta ja liiallisesta harmittelusta ei ole mitään hyötyä. Parempi olla itselleen armollinen ja elää tässä hetkessä." Lue uutisankkuri Jussi-Pekka Rantasen tarina työstään ja suhtautumisestaan elämäänsä.

Lue lisää

Muualla verkossa

Tarkkailija, Oiva-hyvinvointiohjelman harjoituksilla voit pysähtyä kuuntelemaan ja tutkimaan omia tuntemuksia, kehossa ja mielessä. (oivamieli.fi)