Älä anna väkivallan vahingoittaa sinua

Kenenkään elämään ei saa kuulua väkivaltaa. Siitä huolimatta valitettavan moni lapsi ja nuori joutuu sitä kokemaan. Jos olet kokenut väkivaltaa, et siis ole yksin. Väkivalta on rikos ja se on saatava loppumaan mahdollisimman nopeasti.

Väkivalta saattaa johtaa myös esimerkiksi masennukseen tai syömishäiriöön. Myös pelkkä väkivallan näkeminen on hyvin vahingollista varsinkin lapselle ja nuorelle. Väkivallasta kuuluu ilmoittaa poliisille.

Väkivallan tekijä on usein joku tuttu, kuten äiti, isä tai luokkatoveri. Siksi sinusta saattaa tuntua vaikealta ottaa yhteyttä poliisiin. Se kannattaa kuitenkin tehdä sekä sinun itsesi että väkivallan tekijän kannalta. Jos jonkun ihmisen annetaan käyttäytyä väkivaltaisesti, hän saattaa tehdä aina vain pahempia tekoja. Väkivallan kierre on kyettävä katkaisemaan ajoissa.

Lue lisää perheväkivallasta.

Lue lisää koulukiusaamisesta.

Lisää väkivallasta osiossa vaikeat elämäntilanteet.

Katso myös: Heti apua väkivaltaan.

Lisätietoja saat myös Nuorten Mielenterveystalon nettipalvelusta sekä Rikosuhripäivystyksen nuorten sivuilta.

Per­he­vä­ki­val­ta

Perheväkivalta on aina rikos ja siitä olisi kerrottava poliisille. Perheväkivalta voi olla monenlaista pahoinpitelyä, esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, potkimista tai hiuksista vetämistä. 

Jos ko­to­na lyö­dään jo­ta ku­ta, äi­tiä­si, isää­si, si­sa­rus­ta­si tai si­nua it­seä­si, toi­mi seu­raa­vas­ti:

  • Jos vain mahdollista, älä mene itse väliin. Sinuun itseesi saattaa sattua. Pahoinpitelyn lopettaminen ei ole sinun vaan poliisin asia.
  • Soita sen sijaan hätänumeroon 112 tai lähde hakemaan apua naapureilta, ystävien vanhemmilta tai sukulaisilta.
  • Mikäli sinua itseäsi pahoinpidellään, yritä poistua paikalta ja päästä esimerkiksi naapuriin soittamaan poliisille.

Jos et edel­li­sen ker­ran pa­hoin­pi­te­lyn ai­ka­na us­kal­ta­nut läh­teä ha­ke­maan apua, toi­mi seu­raa­vas­ti:

  • Kerro pahoinpitelystä jollekin aikuiselle, esimerkiksi opettajalle, sukulaisille, kouluterveydenhoitajalle, oman kunnan sosiaalityöntekijälle, poliisille, naapurille tai kaverin vanhemmille.

Voit myös soittaa turvakotiin. Turvakodit ovat olemassa väkivaltaa kokevia ihmisiä varten. Ne ovat auki 24h vuorokaudessa eli turvakotiin voi soittaa milloin vaan. Oman lähimmän turvakotisi voit katsoa täältä. Vaikka aivan kotisi lähellä ei olisi turvakotia, sosiaalityöntekijä ja poliisi etsivät sinulle tarvittaessa paikan, jossa voit oleskella sillä aikaa, kun väkivaltatilannetta kotona selvitellään.

Pahoinpitely saattaa tuntua joistain aikuisista niin hirveältä asialta, että he ensiksi kieltäytyvät uskomasta tapahtunutta todeksi. Ihmisillä on taipumus yrittää olla hyväksymättä kauheita asioita ja jotkut yrittävät kieltää kokonaan niiden olemassaolon. Vaikka et ensiksi tuntuisi saavan apua, yritä jaksaa puhua asiasta sitkeästi ja vaikka jollekin toiselle aikuiselle.

Muista, että voit myös itse ottaa yhteyttä suoraan poliisiin esimerkiksi soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Voit myös ottaa yhteyttä oman asuinkuntasi sosiaalityöntekijään. Jos vanhemmat kieltäytyvät myöntämästä, että kotona on perheväkivaltaa, saatat joutua kertomaan asiasta paljon ja tarkasti sosiaalityöntekijälle. Teet kuitenkin koko perheellesi palveluksen, jos uskallat hakea apua.

Miksi apua on haettava?

Väkivallan kokeminen ja myös sen näkeminen tai kuuleminen vahingoittaa ihmistä. Se, että joudut kokemaan tai näkemään perheväkivaltaa voi näkyä myöhemmin esimerkiksi sairastumisena masennukseen tai syömishäiriöön. Myös vatsakipu, päänsärky ja unettomuus voivat olla seurausta näkemästäsi tai kokemastasi pahoinpitelystä.

On myös aina riski, että väkivallasta seuraa vakavia fyysisiä vammoja. Monesti väkivalta myös pahenee ajan kanssa ja johonkin voi sattua todella pahasti. Väkivalta on pyrittävä lopettamaan mahdollisimman nopeasti. Kellään ihmisellä ei ole oikeutta satuttaa toista. Väkivalta on laissa kielletty.

Nettiturvakoti

Perheväkivallasta poliisin internet-sivuilla

Mi­ten sel­vi­tä vä­ki­val­las­ta?

Väkivallan kokeminen aiheuttaa yleensä kriisin. Kuten muistakin kriiseistä, myös väkivallasta on mahdollista selvitä ja toipua.

Vä­ki­val­taa ko­ke­neen sel­viä­mis­tä edis­tää seu­raa­vien asioi­den muis­ta­mi­nen:

  • Syy väkivaltaan ei milloinkaan ole väkivallan kohteessa, vaan aina tekijässä itsessään. Tekijät usein yrittävät syyllistää väkivallasta uhria. Tämä on aina väärin.
  • Kenenkään ei tarvitse sietää väkivaltaista kohtelua.

Väkivallan kohteeksi joutumista ei pidä hävetä eikä sitä kannata salailla.

He­ti apua vä­ki­val­taan

Mikäli olet joutunut itse tai näet jonkun toisen joutuvan väkivallan uhriksi, ota viipymättä yhteyttä hätänumeroon 112. Väkivaltaan on aina puututtava.