Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa

Työpaikkakiusaaminen ei tarkoita mitä tahansa konfliktia työyhteisössä. Kiusaaminen on järjestelmällistä ja pidempiaikaista henkistä väkivaltaa.

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa, joka voi ilmetä esimerkiksi juoruamisena, toisen tekemisen mitätöimisenä, ala-arvoisten työtehtävien saamisena, maineen mustaamisena, työn vaikeuttamisena, sosiaalisena eristämisenä tai yleisenä huonona kohteluna.

Työpaikkakiusaaminen ei tarkoita mitä tahansa konfliktia työyhteisössä. Kiusaaminen on järjestelmällistä ja pidempiaikaista sortamista. Kiusaaminen tuntuu kiusaamisen kohteesta ahdistavalta, nöyryyttävältä ja pelottavalta. Työnantajan velvollisuus on puuttua kiusaamiseen.

Työpaikkakiusaamiseen kannattaa reagoida heti. Mitä nopeammin kiusaamiseen puuttuu, sitä nopeammin sen todennäköisesti saadaan loppumaan. Kiusaamisen aiheuttama henkinen kuormitus voi myös olla niin kova, että pitkään jatkuessaan se voi pahimmillaan johtaa masennukseen sairastumiseen.

Kiusaamisen voi ottaa kiusaajan kanssa puheeksi paitsi yksin, myös oman esimiehen, työpaikan luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Näiden kaikkien tahojen olisi syytä olla tietoinen, jos työyhteisössä ilmenee kiusaamista.

Mikäli kiusaamisesta pidetään kokous, pyydä että siellä pidetään pöytäkirjaa. Ota talteen kaikki mahdolliset todisteet kiusaamisesta, esimerkiksi sähköpostiviestit ja puhu kiusaamisen mahdollisesti havainneiden työkavereidesi kanssa. Paitsi että he ovat tärkeitä todistajia kiusaamista selvitettäessä, joku heistä saattaa tietämättäsi myös olla joutunut kiusatuksi.

Tavallisesti on tärkeää, että kiusattu pystyy puhumaan kiusaamisesta jonkun kanssa. Kun omia tuntemuksia jakaa esimerkiksi työkavereiden, muiden ystävien tai perheen kanssa, niitä jäsentää samalla myös itselleen.

Jos kiusaamistilanne pitkittyy, on erityisen tärkeää kyetä käsittelemään sen aiheuttamia tunteita. Pahimmillaan kiusaaminen voi olla traumatisoitumista aiheuttava kriisi, jonka seuraukset voivat näkyä esimerkiksi unettomuutena, ahdistuneisuutena tai erilaisina selittämättöminä kiputiloina.

Työterveyslaitoksen internet-sivuilta saat erinomaista tietoa työpaikkakiusaamisesta ja siitä, miten kannattaa toimia, jos joutuu kiusatuksi työpaikalla.