Työttömyys voi aiheuttaa epävarmuutta elämään

Työttömyys voi aiheuttaa epävarmuutta elämään

Epävarmuus tulevaisuudesta ja toimeentulosta aiheuttaa usein huolta ja stressiä. Kuten mikä tahansa muukin muutos, myös työttömyys voi olla kriisi.

Jo työttömyyden uhka kuormittaa ihmistä. Niin taloudellista kuin henkistä epävarmuutta voivat aiheuttaa myös määräaikaiset työsuhteet ja ns. pätkätyöläisyys.

Työelämän ulkopuolelle jäämiseen voi liittyä esimerkiksi ahdistusta, turvattomuuden, pelon, epäonnistumisen, vihan sekä häpeän tunteita. Työttömyys voi vähentää kokemusta siitä, miten paljon itse voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Työhön tai siihen valmistautumiseen opiskellen sijoitetaan paljon ja työn ulkopuolelle jääminen voi olla iso pettymys. Erityisesti irtisanominen voi aiheuttaa huonommuuden ja tarpeettomuuden kokemusta. Työ ei määritä ihmisarvoa. Ihminen on työttömänä yhtä arvokas kuin ennenkin.

Työttömyyden vaikutus ihmiseen riippuu siitäkin, millainen osa työllä on juuri hänen elämässään ollut. Joillakin usko itseen ja omiin taitoihin ei ole niin sidonnainen työhön, jota tekee. Toisia työttömyys lamauttaa kovastikin. Mitä enemmän itseään arvostaa työn kautta, sitä voimakkaammin sen menettäminen vaikuttaa itsetuntoon ja omakuvaan. Omia arvoja ja näkökulmia on ehkä pakko miettiä uusiksi.

Työttömyyteen liittyy usein häpeää. Työtön voi työttömyydestä keskustellessaan ylireagoida juttukaverin sanoihin tai ilmeisiin. Kriisitilanteessa on hyvä muistaa, että toisen ajatuksia ja tunteita on hyvin vaikea arvata. Ajatuksiin tai puheisiin liittyvät arvaukset ovat usein liian negatiivisia.

Sosiaalista kipua

Mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmien ohella työelämän ulkopuolella oleminen oli Sanna Rikalan tutkimuksessa nuorille aikuisille suuri ahdistuksen, häpeän ja syyllisyyden aihe. Kertoessaan elämästään nuoret aikuiset puhuivat paljon siitä, miltä tuntuu olla tuottamattomana pidetty ”taakka” ja verovarojen kohde ja kantaa huolta siitä, onnistuuko koskaan pääsemään työelämään tai pysymään sen tahdissa.

Sosiaalinen kipu on ikään kuin toinen taakka, joka seuraa ja kumuloi alkuperäisiä ongelmia, kuten uupumusta, köyhyyttä, työkyvyttömyyttä tai sairautta. Sille ominaista on tilanteeseen liittyvien ajatusten ja tunteiden tuskallinen pyörittely.

Työkyvyttömyys on elämäntilanne, joka asettuu jyrkkään ristiriitaan yhteiskunnan normien ja ihanteiden kanssa. Monet nuorista aikuisista kertoivat, että palkkatyön mukanaan tuoma yhteiskunnallinen osallisuus olisi heille siitä saatavaa rahaa tärkeämpää. Työelämähaaveet liittyivät ennen kaikkea toiveisiin yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Vaikka sosiaalinen kipu poikkeaa laadullisesti elämän aineellisiin puutteisiin liittyvistä ongelmista, sen seuraukset ovat konkreettisia. Se näyttäytyy ”sosiaalisena voimana”, joka lamauttaa nuorten aikuisten toimintakykyä.

Lähde ajoissa liikkeelle

On hyvä lähteä heti työn epävarmuudesta tai työn menettämisestä tiedon saadessa liikkeelle. Suunnitelman tekeminen voi auttaa: mitä aion seuraavaksi tehdä? Työttömyysturvaan liittyvät asiat kannattaa selvittää mahdollisimman pian ja hakea itselle kuuluvat etuudet ja tuet. Kannattaa myös ilmoittautua heti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (työvoimatoimisto). Voit myös ottaa yhteyttä työnvälitystä tarjoaviin tahoihin tai suoraan työnantajiin esimerkiksi avoimella hakemuksella. Työnhaku voi olla stressaavaa, mutta jos pysyt heti alussa aktiivisena, ei kynnys lähteä hakemaan työtä myöhemmin usein tunnu yhtä suurelta.

Työttömyys tai töiden välissä oleminen on aikamoinen mahdollisuus uuteen. Silloin saa miettiä tilannettaan uudelleen ja kouluttaa itseään. Ihminen pystyy oppimaan uutta koko ikänsä.

Tavoitteelliseen toimintaan ei välttämättä tarvita työn viitekehystä. Muutkin asiat, kuten harrastukset tai vapaaehtoistoiminta, voivat olla itselle merkityksellisiä. Uskon ylläpitäminen itseen, omiin kykyihin ja pystyvyyteen on ratkaisevaa. Jos tavoitteiden asettaminen tuntuu vieraalta, työttömyyskauden voi ottaa myös levon kannalta. Ajatella, että ehkä haluankin nyt vain hetken ladata akkuja ja sitten palata työelämään.

Työttömyydestä johtuvaa ahdistusta voi lievittää ajattelemalla työelämää yhtenä matkana oman elämän tarinassa, johon kuuluu erilaisia tilanteita ja vaiheita. Onnellisuus ei ole asia, jota on vain työssäkäyvillä ja työttömillä ei. Sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella elämään sisältyy parempia ja huonompia päiviä. Oleellista on, miten itse suhtautuu tulevaisuuteen.

Seuraavista pohdinnoista voi olla apua työttömälle:

   Miten työttömyys vaikuttaa elämääni?

   Minkälaista apua tarvitsen? Mistä saan tietoa ja tukea?

   Kuinka kauan arvioin työttömyyteni jatkuvan?

   Minkälaiset työllistymisnäkymäni ovat?

   Mitkä muut asiat kuin työttömyys vaikuttavat tulevaisuuteeni?

   Mitä haluan tulevaisuudeltani? Mitä haluaisin tehdä? Miten saavuttaisin tavoitteeni?  

Lue lisää Terveenä työttömyydestä -oppaasta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/pdf/terveena_tyottomyydesta.pdf

Tutustu myös: https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/nain-tyottomyys-vaikuttaa-ihmiseen-voit-edelleen-olla-onnellinen/5909752

https://ilmiomedia.fi/artikkelit/kun-mielenterveys-rakoilee-nakymia-tyon-ja-opintojen-ulkopuolelta