Siirry sisältöön

Työttömyyden pitkittyminen voi johtua monesta eri asiasta. Esimerkiksi opiskelujen loppumisen jälkeen voi työpaikkaa olla vaikeaa löytää. Sairaus tai vamma voi heikentää työkykyä ja vaikeuttaa uuden työn etsintää.

Talouslaman tai muun kriisin aikaan monet yritykset ja toimijat joutuvat luopumaan osasta työntekijöitään ja irtisanomisilta ei voida välttyä. Työn löytymistä voi vaikeuttaa esimerkiksi se, että hakijan ammatti ja osaaminen eivät sovellu avoinna oleviin työpaikkoihin. Alueelliset työllistymismahdollisuudet voivat olla jo lähtökohtaisesti heikot.

Tutut rutiinit auttavat pysymään kiinni arjessa. Arkea voi myös hyödyntää omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, kun etsii työtä. Jossain toiminnassa mukana oleminen, vaikkapa vapaaehtoistyön muodossa, erilaiset harrastukset tai mahdollisesti kouluttautuminen, kannattaa ja kartuttaa kokemusta ja antaa usein myös onnistumisen elämyksiä. Myös pätkätyöt voivat lisätä pääsyä työmarkkinoille. Niiden kautta voi löytää pysyvämmän työsuhteen. Lisäksi uutta työtä hakiessasi sinulla on näyttöä työkokemuksesta ja halusta tarttua työhön.

Työt­tö­myy­den so­si­aa­li­nen ki­pu ja ul­ko­puo­lel­le jää­mi­nen

Mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmien ohella työelämän ulkopuolella oleminen oli Sanna Rikalan tutkimuksessa Masennus, työkyvyttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus nuorten aikuisten elämänkuluissanuorille aikuisille suuri ahdistuksen, häpeän ja syyllisyyden aihe. Kertoessaan elämästään nuoret aikuiset puhuivat paljon siitä, miltä tuntuu olla tuottamattomana pidetty ”taakka” ja verovarojen kohde ja kantaa huolta siitä, onnistuuko koskaan pääsemään työelämään tai pysymään sen tahdissa.

Sosiaalinen kipu on ikään kuin toinen taakka, joka seuraa ja kumuloi alkuperäisiä ongelmia, kuten uupumusta, köyhyyttä, työkyvyttömyyttä tai sairautta. Sille ominaista on tilanteeseen liittyvien ajatusten ja tunteiden tuskallinen pyörittely.

Työkyvyttömyys on elämäntilanne, joka asettuu jyrkkään ristiriitaan yhteiskunnan normien ja ihanteiden kanssa. Monet nuorista aikuisista kertoivat, että palkkatyön mukanaan tuoma yhteiskunnallinen osallisuus olisi heille siitä saatavaa rahaa tärkeämpää. Työelämähaaveet liittyivät ennen kaikkea toiveisiin yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Vaikka sosiaalinen kipu poikkeaa laadullisesti elämän aineellisiin puutteisiin liittyvistä ongelmista, sen seuraukset ovat konkreettisia. Se näyttäytyy ”sosiaalisena voimana”, joka lamauttaa nuorten aikuisten toimintakykyä.

”Työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut viimeaikoina eniten nuoriin ja erityisesti nuoriin miehiin.”

 Pitkäaikainen työttömyys ja jatkuva työnhaku voivat tuntua lannistavilta sekä luoda avuttomuuden tunnetta ja masentuneisuutta. Tilannetta voivat vaikeuttaa myös esimerkiksi velka- tai mielenterveysongelmat. Masentuneena ei aina edes jaksa hakea töitä tai muutenkaan pysyä aktiivisena. Tilanteessa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin vaan hakea apua.

Mikäli talousasiasi vaikeutuvat, ei ongelmia kannata siivota maton alle, sillä se aiheuttaa usein lisää ongelmia.

Mikäli sinulla on vaikeuksia selvitä työssä jonkin terveydellisen seikan takia, kannattaa selvittää erilaiset kuntoutusmahdollisuudet. Lisätietoa kuntoutuksesta saat Työ- ja elinkeinotoimistosta (työvoimatoimisto)  ja KELAsta  Esimerkiksi masennusta voidaan hoitaa ja työelämään pääsee jälleen paremmin kiinni kuntoutumisen jälkeen.

Työelämästä voi joutua jäämään jonkin sairauden vuoksi myös kokonaan pois. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuudet työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työnhakuun liittyy usein stressiä ja se on usein työnhakijalle vaativaa ja yksinäistäkin. Siksi kannattaa hyödyntää saatavilla oleva mahdollinen apu ja tuki.  Työllistymistä tukevaan toimintaan, kuten työvoimakoulutuksiin, työharjoitteluun tai esimerkiksi palkkatuettuun työhön osallistuminen usein kannattaa.

Lue työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta, mitä palveluja sinulle voidaan tarjota. Nuorille on suunnattu erilaisia palveluja, kuten koulutusta, ammatinvalintapalveluja ja työharjoittelua. Lue lisää nuorten palveluista. Useilla paikkakunnilla järjestetään nuorille myös erilaista pajatyyppistä toimintaa. Työpajoissa voi harjoitella työkykyjä, valmentautua koulutukseen ja samalla tavata muita nuoria. Lue lisää työpajoista.