Mielenterveyden vahvistaminen työpaikalla on kaikkien yhteinen asia

Työpaikan myönteinen työilmapiiri sekä kannustava, toisiin luottava ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut työyhteisö vahvistavat työntekijöiden mielenterveyttä. Samalla ne vahvistavat työn tuottavuutta: mielenterveyteen panostaminen on työpaikan menestystekijä.

Mielenterveyden edistäminen on myös sosiaalisen vastuun kantamista, ja vastuullisuudesta on kiinnostunut yhä useampi asiakas, sijoittaja ja työntekijä.

Työntekijöiden mielenterveyttä puolestaan heikentävät monet arjen ongelmat. Epäselvät työprosessit ja vastuunjaot synnyttävät ristiriitoja ihmisten välille. Riittämätön palautuminen lisää työntekijän riskiä uupua työssä. Ongelmien myötä työyhteisön toimivuus, työilmapiiri ja yksilöiden kyky suoriutua työtehtävistä heikkenee.

Hyvä uutinen on, että työyhteisössä mielenterveyttä voi vahvistaa eri tavoin, niin yksilön mielenterveystaitoja lisäämällä kuin johtamisella ja hyvillä arjen käytännöillä. Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen ja vahvistaminen työyhteisössä on kaikkien yhteinen asia.

Työntekijällä mielenterveyden edistäminen lisää
•    motivaatiota ja sitoutumista
•    työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta
•    luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä
•    jaksamista ja selviytymistä muutoksista ja vaikeista olosuhteista
•    kokonaisterveyttä monin eri tavoin
•    yksilöllisesti vaihtelevat elämäntilanteet tulevat paremmin huomioiduksi
•    hyvinvointia myös yksityiselämässä
•    kuntoutumista ja toipumista mahdollisista mielenterveyden ongelmista ja haasteista.

Työyhteisössä mielenterveyteen satsaaminen lisää
•    joustavuutta, yhteistyöhalukkuutta ja -kyvykkyyttä
•    sujuvampaa työntekoa
•    inhimillisen pääoman pääsemistä paremmin käyttöön
•    yhteistyösuhteiden pysyvyyttä
•    resilienssiä eli kykyä selviytyä muutoksista ja vastoinkäymisistä
… ja vähentää
•    poissaoloja
•    työn kasautumista toisille poissaolevan kollegan paikkaamiseksi
•    henkilöstön vaihtuvuutta
•    rekrytointiin ja perehdytykseen käytettyä työaikaa ja vaivaa  

Työnantajan näkökulmasta mielenterveyden edistäminen
•    helpottaa johtamista
•    nostaa työn tuottavuutta, parantaa taloudellista tulosta (ja käänteisesti heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat tuottavuuden menetykset aiheuttavat korkeampia kustannuksia kuin moni muu terveysongelma)
•    helpottaa lakisääteisten suunnitelmien, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteuttamista
•    pienentää poissaolo-, rekrytointi- ja perehdytyskustannuksia, kun henkilöstön vaihtuvuus vähenee
•    parantaa työnantajan julkisuuskuvaa ja mainetta
•    auttaa rekrytointeja, vakuuttaa sidosryhmiä ja asiakkaita

Mielenterveydestä ja sen edistämisestä voit lukea lisää täältä.