Siirry sisältöön
Mieli työssä® -koulutus

Vahvistaa mielenterveysosaamista ja edistää mieliystävällisen työpaikan rakentamista. Mieli työssä® -koulutus tarjoaa työyhteisöille tietoja, taitoja ja työkaluja siihen, miten jokainen voi vahvistaa omaa ja työyhteisön hyvinvointia ja työn voimavaroja työntekijänä ja lähijohtajana. Mielenterveys työssä on työyhteisön yhteinen asia!

Yrittäjän mieli -verkkovalmennus

Yrittäjä, haluaisitko löytää arjen keinoja omien voimavarojesi vahvistamiseen? Tunnistatko tarvetta johtaa itseäsi ja työtäsi paremmin arjessa? Sujuisiko liiketoimintasi paremmin, jos osaisit vahvistaa vuorovaikutus- ja tunnetaitojasi sekä kykyäsi toimia joustavasti muutostilanteissa?

Hyvän mielen kunta -verkkokoulutus

Hyvän mielen kunta -verkkokurssi on suunnattu kaikille kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työtä tekeville ammattilaisille ja vastuuhenkilöille sekä päättäjille ja eri toimialojen edustajille. Kurssi tutustuttaa Hyvän mielen kunta -toimintamalliin ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen kunnassa.

Mielenterveysvaikutusten arviointi -verkkokurssi

Mielenterveysvaikutusten arviointi -verkkokurssi on suunnattu kaikille vaikuttamisesta kiinnostuneille kansalaisille, päättävässä asemassa oleville sekä järjestöaktiiveille. Kurssi antaa perustiedot päätösten mielenterveysvaikutusten arvioinnin tekemistä varten sekä tietoa vaikuttamisen eri väylistä ja keinoista.