Eläinten talo -hyvinvointipalapeli lapsille

Hyvinvointipalapeli

Kuvat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden lapsen äänen kuulemiseen. Eläinten talo -palapeli on hyvinvointihaastattelumalli, jossa kutakin palaa tutkitaan yhdessä lapsen kanssa ja annetaan lapsen tulkita niitä vapaasti. Jokainen pala edustaa yhtä teemaa. Aikuinen huolehtii siitä, että vuorovaikutus on lapsilähtöistä ja dialogista. Olennaista on huomioida lapsen kerronnan kokonaisvaltaisuus, kehollisuus ja monikanavaisuus: lapset kertovat hyvinvoinnistaan myös elein, ilmein, vaieten, lähentyen, liikkuen ja leikkien.

Eläinten talo -palapeliä voi käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Etenkin ryhmän kanssa työskennellessä järkevintä on edetä yksi tai muutama teema kerrallaan ja yhdistää niihin toiminnallisia tehtäviä, kuten rakentelua, draamatyöskentelyä tai piirtämistä. Havainnointi- sekä yksilö- ja ryhmätoimintatehtävät löydät oheisesta liitteestä. Palapelin voit tulostaa kuvaliitteestä. Peli löytyy myös Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -oppaan keskiaukeamalta. Palat kannattaa laminoida ja leikata koottavaksi palapeliksi.

Palapelin huoneet kuvastavat seuraavia hyvinvoinnin osa-alueita:

 1. Perhe
 2. Elämäntavat ja terveys
 3. Arvot
 4. Kasvatus
 5. Tunnetaidot
 6. Osallisuus
 7. Turvallisuus
 8. Sosiaaliset taidot
 9. Mediakasvatus
 10. Perheen turvaverkko
 11. Leikki ja mielikuvitus
 12. Unelmat

 

Hyvinvointipalapelin kehittivät Saara Tuomela ja Katja Huusko-Ahlgrén. Kuvitus on Saara Tuomelan. Opinnäytetyö luettavissa täällä.

Lataa

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki