Keskusteluryhmiä ympäristöahdistuksesta

Keväällä 2019 järjestettiin kaksi pilottiluonteista keskusteluryhmää ympäristöahdistuksesta ja ilmastoahdistuksesta.

Ryhmistä kerätty palaute ja ohjaajien arviot ovat yhtenevät: ryhmätoiminnalla oli vahvoja positiivisia vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Vaikuttaa siltä, että henkilöitä, jotka hyötyisivät tällaisesta ryhmätoiminnasta, on paljon. On kuitenkin mietittävä keinoja, joilla voidaan madaltaa osallistumiskynnystä tällaiseen ryhmätoimintaan.

Lataa
Sidosasu: 
PDF
Hinta: 
Maksuton
Julkaisija: 
MIELI Suomen Mielenterveys ry

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki