Ryhmät maahanmuuttajille

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa ryhmämuotoista toimintaa ja infoja maahanmuuttajille. 

Tasapainovalmennusryhmät ja -infot

Tasapainovalmennusryhmät on tarkoitettu traumatisoituneille maahanmuuttajille, jotka ovat kokeneet järkyttäviä tapahtumia ja jotka kärsivät ahdistuneisuudesta, peloista, stressistä ja haluavat voida elämässään paremmin. Ryhmissä harjoitellaan ahdistavien oireiden ja stressin hallintaa eri menetelmin. Ryhmän tarkoitus ei ole avata osallistujien kokemia järkyttäviä tapahtumia, vaan harjoitella taitoja nykyisen selviytymisen tueksi. Tasapainovalmennusryhmiä järjestetään SOS-kriisikeskuksessa 1-2 kertaa vuodessa, räätälöidysti eri kohderyhmien mukaan. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa, ryhmässä on mukana tulkki. Alkavista ryhmistä tiedotetaan näillä sivuilla.

Tasapainovalmennusinfot ovat lyhyempiä, 1-4 kerran infoja mielenterveydestä, mielenterveyden vahvistamisesta erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa sekä traumasta ja oireiden kanssa selviytymisestä. Tasapainoinfoja voidaan järjestää myös valmiiden maahanmuuttajaryhmien, esimerkiksi aikuiskoulutus, maahanmuuttajapalveluiden ja vastaanottokeskusten yhteydessä.

Lisätietoa tasapainovalmennusmallista sekä ryhmien ja infojen sisällöstä:

Tietoa tasapainovalmennusmallista
Tasapainovalmennusryhmät
Tasapainovalmennusinfot
Tasapainovalmennusryhmien järjestäminen


Venäjänkielinen depressio-tukiryhmä

Avoin ryhmä kaikille masennuksesta kärsiville venäjänkielisille ihmisille.

Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20, SOS-kriisikeskuksessa syyskuusta alkaen.

Lisää tietoja Olga Juntuselta 0405689681" tai "Дополнительная информация: Ольга Юнтунен 0405689681

Verkossa: www.lifeyes.info


Linkkejä muualle:
KULTTUURIKESKUS CAISAN KURSSIT
MONIKA-NAISTEN APUA, TUKEA JA TOIMINTAA MAAHANMUUTTAJANAISILLE
HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN KIDUTETTUJEN KUNTOUTUSKESKUS
SUOMEN KANSALLINEN IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

Yhteystiedot

Reija Tuomisalo
SOS-kriisikeskuksen päällikkö

+358 40 555 8491Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Suvi Piironen
Erityisasiantuntija
SOS-kriisikeskus

+ 358 40 121 6780Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki