Vertaistukiryhmät

Onko läheisesi kuollut äkillisesti? Nuori kaipaatko tukea elämääsi? Jos läheisesi on kuollut äkillisesti tai olet vaikeassa elämäntilanteessa oleva nuori, voit saada vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa Toivon polulla® tai Löydä oma tarinasi® -ryhmissä. Vertaistukiryhmiä järjestetään lisäksi syöpään sairastuneiden läheisille, tukea tarvitseville maahanmuuttajille sekä uupuneille yrittäjille.

Ryhmätoiminnan tavoitteena on

  • jakaa tunteita ja kokemuksia luottamuksellisesti vertaisten kesken,
  • vahvistaa voimavaroja ja löytää uusia tulevaisuuden näkymiä,
  • löytää uusia selviytymiskeinoja sekä
  • ehkäistä kriisin pitkittymistä, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Ryhmässä samankaltaisessa tilanteessa olevat saavat toisiltaan vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa keskusteluissa. Ryhmissä keskustelua ohjaa kaksi mielenterveyden ammattilaista. 

Ryhmiä järjestetään intensiiviryhminä eri puolilla Suomea tai viikoittain kokoontuvina ryhminä. Vertaistukiryhmiä on tarjolla myös pariskunnille ja koko perheelle.

Vertaistukiryhmien vuosiesitteet:
Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2020
Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2020
 

Kuinka ryhmiin voi osallistua

Ryhmiin on jatkuva haku. Oma kokemus tuen tarpeesta riittää, eikä lähetettä tarvita. Ryhmiin voit hakea lähettämällä yhteystietosi ja hakutoiveesi www.mieli.fi > tukea ja apua > ryhmissä (linkki lomakkeeseen jokaisen ryhmän kohdalla) tai sähköpostilla ryhmatoiminnat@mieli.fi tai soittamalla puh. 040 173 2040. Huomioithan, että sähköpostiyhteytemme ei ole suojattu.
Ryhmänohjaaja keskustelee jokaisen hakijan kanssa kahden kesken ennen ryhmän alkua, keskustelussa pohditaan yhdessä muun muassa seuraavia asioita:

  • osallistujan hyötyminen ryhmämuotoisesta tuesta
  • osallistujan mahdollisuus olla mukana ryhmässä koko sen keston ajan sekä
  • onko osallistujalla riittävä psyykkinen ja fyysinen kunto.

Läheisensä menettäneiden vertaisryhmiin kannattaa osallistua yleensä vasta silloin, kun menetyksestä on kulunut vähintään puoli vuotta, mutta arviot tehdään yksilöllisesti. Tämä ei kuitenkaan estä hakemasta ryhmään jo aikaisemmassa vaiheessa. Mikäli ryhmään on paljon hakijoita, osallistujavalinnassa etusijalla ovat ne, joilta puuttuu muu tuki.

Kaikille ryhmäkerroille on voitava osallistua, eikä ryhmää voi aloittaa, mikäli hakijalla on etukäteen tiedossa olevia esteitä osallistumiselle.

Ryhmiin on jatkuva haku

Ryhmiin kannattaa hakea, vaikka huomaisit seuraavan sinulle sopivan ryhmän olevan täynnä. Otamme hakemuksia vastaan jatkuvasti. Mikäli hakijoita on paljon, aikaistamme uuden ryhmän aikataulua mahdollisuuksien mukaan.

Ryhmien toiminta ja menetelmät

Kussakin ryhmässä on yleensä 6–10 osallistujaa, perhettä tai pariskuntaa ja 2 ryhmänohjaajaa. Kurssimuotoisia intensiiviryhmiä järjestetään eri puolilla Suomea, ja niihin on helppo osallistua asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kurssi- ja kuntoutuskeskuksissa järjestettäviin intensiiviryhmiin kuuluu majoitus ja täysihoito. Yksi intensiiviryhmä sisältää 1-2 jaksoa yhden vuoden aikana. Jaksot kestävät kahdesta neljään päivään. Intensiiviryhmien jaksoista peritään pieni omavastuuosuus. Jos haluat keskustella omavastuuosuudesta, ota yhteyttä intensiiviryhmän suunnittelijaan. Osallistujat vastaavat matkakuluista itse.

Viikoittain kokoontuvia ryhmiä järjestetään pääasiassa SOS-kriisikeskuksessa Helsingissä ja muutamia muualla Suomessa. Ryhmät kokoontuvat 10–15 kertaa, ne ovat osallistujille maksuttomia.

Tärkein menetelmä on ammatillisesti ohjattu keskustelu vertaisten kesken. Muita menetelmiä ovat keholliset ja toiminnalliset harjoitukset, kuten rentoutukset tai kirjoitustehtävät.

Koko perheelle tarkoitetuissa kurssimuotoisissa intensiiviryhmissä aikuisilla ja lapsilla on erilliset ryhmät ja ohjaajat. Lasten ryhmät on lisäksi jaettu eri ikäryhmiin. Lasten ryhmissä kokemuksia käsitellään ikätason mukaisesti.

Ryhmätoiminnan työryhmä

Ryhmätoiminnat ovat osa MIELI Suomen Mielenterveys ry:tä. Ryhmätoimintaa on järjestetty vuodesta 1995 alkaen. Nykyisin toiminnalla on kaksi pääkohderyhmää: äkillisesti läheisensä menettäneet sekä tukea tarvitsevat nuoret. Lisäksi Ryhmätoiminnat järjestää ryhmiä tukea tarvitseville maahanmuuttajille, syöpään sairastuneiden läheisille sekä uupuneille yrittäjille

Ryhmät tarjoavat matalan kynnyksen psykososiaalista tukea, ne ovat tarkoitettu erityisesti niille, joiden on vaikea löytää riittävää tukea muualta. Ryhmätoiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön jakamilla Veikkauksen varoilla sekä lahjoitusvaroin.

Kriisikeskuksissa asiointi on turvallista. Henkilötietoja ei kerätä eikä käynneistä tehdä raportteja. Käytössämme ei ole asiakastietojärjestelmää. Ryhmään hakijoita pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake, josta ilmenevät tiedot säilytämme ryhmäprosessiin osallistumisen ajan tietosuojavaltuutetun hyväksymän käytännön mukaan. Käyntien jälkeen ne ja mahdolliset työntekijän omat muistiinpanot hävitetään.

Muualla verkossa

Yhteystiedot

SOS-kriisikeskus

(09) 4135 0510Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Hannele Lehtonen
Kriisityöntekijä
Sos-kriisikeskus, Ryhmätoiminnot

+358 40 354 8040Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Marika Ketola
Kriisityöntekijä
Sos-kriisikeskus, Ryhmätoiminnot

+358 40 679 1522Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Olli Rauhala
Kriisityöntekijä
Sos-kriisikeskus, Ryhmätoiminnot

+358 40 657 5545Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Pirjo-Riitta Liimatainen
Kriisityöntekijä, opiskelija-asiat
Itsemurhien ehkäisykeskus, ryhmätoiminnot

+358 40 865 8608Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki