Siirry sisältöön

MIELI ry:n asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen budjettiesityksestä vuodelle 2021

Päivittäiset arjen ympäristöt vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveyteen. MIELI ry pitää tärkeänä vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluita, kuten opiskeluhuoltoa.

Palveluita tarvitaan, kun hyvinvointi on jo heikentynyt, eikä niiden tarve vähene, jos tavoitteellinen mielenterveyttä edistävä työ puuttuu.

MIELI ry katsoo, että kaikissa opetusympäristöissä, varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on välttämätöntä vahvistaa yhteisöjen ja niiden kaikkien jäsenten mielenterveyttä määrätietoistesti ja suunnitelmallisesti. Jokaisella kasvuympäristön aikuisella tulee olla osaamista edistää lapsen ja nuorten mielenterveyttä päivittäisessä arjessa. Hyvä mielenterveys edistää oppimista ja koulutustavoitteiden saavuttamista.

Hallitus on käynnistänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavan Oikeus oppia- kehittämisohjelman, johon on varattu yhteensä yli 300 miljoonaa euroa.

MIELI ry katsoo, että Oikeus oppia -ohjelma tarttuu keskeisiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kysymyksiin. Se jää kuitenkin kapeaksi eikä se voi saavuttaa asetettuja tavoitteita ilman riittävää panostusta hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Julkisen talouden suunnitelman hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa tulisi täydentää mielenterveyttä edistävillä toimintamalleilla tai sitä tukea erillisellä Hyvän mielen koulu -toimenpideohjelmalla.

Sivua muokattu 2.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: