Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto ikäohjelman periaatepäätökseen: ikääntyneiden asema mielenterveyspalveluissa muita heikompi

Lausunnossaan MIELI ry toteaa, että ikääntyneiden henkilöiden mielenterveys ja mielen hyvinvoinnin edistäminen on jäänyt katveeseen jo pitkään eri ohjelmissa ja niiden toimeenpanoissa. On ensisijaiseen tärkeää, että mielenterveyteen kiinnitetään erityistä huomiota, mietitään myös konkreettisia toimenpiteitä ja suunnataan resursseja.

Ikääntyneiden henkilöiden hyvä mielenterveys ylläpitää toimintakykyä ja vähentää palveluiden tarvetta. Toimintakykyyn tarvitaan fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyttä.

Iäkkäiden palveluiden sisällöllisen ja rakenteellisen uudistamisen yhteydessä olisi taloudellisesti kestävää huomioida mielen hyvinvoinnin edistäminen osana palvelukokonaisuutta poikkisektorisesti kautta linjan. Mielen hyvinvoinnin edistämisen tulisi kulkea läpi koko palvelujärjestelmän, esimerkiksi asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisen yhteydessä osana kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja toimintakyvyn tukemista. Peruspalveluissa – sekä sosiaali- että terveyspalveluissa – on tarpeen vahvistaa ammattilaisten mielenterveysosaamista ja ymmärrystä ikääntyneiden mielenterveydestä.

Mielenterveyttä koskevien toimenpiteiden pohjaksi tarvitaan kokonaiskuva ikääntyneiden mielenterveydestä ja mielenterveystyöstä sekä tietoon ja ajantasaiseen tilannekuvaan suhteutettu kohdennus ja resursointi ikääntyneiden mielenterveyteen. Toimenpiteissä tulee myös tähdätä valtakunnalliseen systemaattiseen muutokseen pienimuotoisen paikallisen kehittämisen sijaan.

Ikääntyminen on pitkä ajanjakso, johon sisältyy monenlaisia elämänvaiheita sekä mahdollisuuksia ja tarpeita osallisuuteen ja palveluihin. Tätä kautta on tärkeää tunnistaa myös ikääntyneet voimavarana. Pidämme sukupolvien välistä vuorovaikutusta tärkeänä eri ikäryhmien mielenterveyden edistämisessä.

Sivua muokattu 26.5.2024

Ota yhteyttä

Sonja Maununaho

Asiantuntija, Ikäihmisten mielenterveyden edistäminen
+358 40 194 1859
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Meri Larivaara

Strategiajohtaja (toimivapaalla 4.8.2024 saakka)
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: