Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto: Muistisairauksien Käypä hoito -suosituksen päivitys

MIELI ry:n mukaan muistisairauksien hoidossa on vahvistettava kokonaisvaltaista, potilas- ja omaislähtöistä lähestymistä. Muistisairauksien Käypä hoito -katsaukseen tulee sisältyä aivoterveysnäkökulma, ehkäisevä työ ja ei-lääkkeellinen hoito.
Vanha mies joogamatto kädessään

Suositusluonnoksen keskeinen sanoma keskittyy kuitenkin lähes yksinomaan lääkehoitoon eri muistisairauksissa, ja näyttää periytyneen suosituksen aiemmista versioista, joissa fokus oli nimenomaan lääkehoidossa.

Uusi, laajempi fokus loistaa poissaolollaan suosituksen keskeisessä sanomassa. Heikkojen sosiaalisten verkkojen ja työperäisen psykososiaalisen stressin merkitys muistisairauksien riskitekijöinä tulee tuoda suosituksessa selvemmin esille.

Kognitiivisten toimintojen vahvistamisen mahdollisuudet, ehkäisymahdollisuudet ja psykososiaaliset hoitomahdollisuudet tulee sisällyttää hoitosuosituksen. MIELI ry katsoo, että suositusta tulee täydentää aivoterveysnäkökulmalla. Tulisi mainita ainakin elintapojen ja aivoergonomian merkitys sekä muistiystävällisen ympäristön vaikutukset.

Sivua muokattu 26.5.2024

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: