Siirry sisältöön

MIELI Suomen Mielenterveys ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, tarjota kriisiapua ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. Haluamme yhteiskunnan, jossa mielenterveyden teemoista puhuminen on turvallista eikä siihen liity häpeää.

MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka on auttanut suomalaisia elämän kriiseissä jo yli 120 vuotta. Toimimme valtakunnallisesti 54 paikallisen jäsenjärjestön voimin. Toiminnassamme on mukana yli 180 ammattilaista ja yli 3000 vapaaehtoista.

Tukea ja apua kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa

Oikea-aikainen matalan kynnyksen keskusteluapu kriisitilanteessa auttaa ehkäisemään mielenterveyden ongelmia. MIELI ry:n kriisiauttamisen palvelut auttavat silloin, kun elämässä tapahtuu jotain sellaista, jonka käsittelemiseen omat voimat eivät riitä.

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä. 22 kriisikeskustamme ympäri Suomen antavat keskusteluapua kasvokkain sekä etäyhteydellä. Lisäksi järjestämme vertaistukiryhmiä erilaisia vaikeita elämäntilanteita kohdanneille. Apua itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen tarjoaa Itsemurhien ehkäisykeskuksen vastaanotot Helsingissä ja Kuopiossa.

Lisäksi MIELI ry koordinoi viiden järjestön ja kirkon yhteistä valtakunnallista Rikosuhripäivystystä sekä osallistuu Sekasin Kollektiivin koordinointiin.

Edistämme ja vahvistamme eri ikäisten mielenterveyttä

Mielenterveyttä voi vahvistaa ja mielenterveystaitoja voi oppia läpi elämän. Edistämme lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Mielenterveystaitoja neuvolasta nuorisotyöhön

MIELI ry tarjoaa koulutuksia, materiaaleja ja välineitä lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille auttaen vahvistamaan mielenterveystaitoja.

Mielenterveystaidot kansalaistaitona ja osana työelämää

MIELI ry tarjoaa tietoa ja työvälineitä mieliystävällisemmän työelämän rakentamiseksi. Järjestämme myös Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia, joissa jokaisen mielenterveystaidot vahvistuvat.

Hyvää mieltä ikäihmisten arkeen

MIELI ry tukee ikäihmisten mielenterveyttä muun muassa toteuttamalla hyvinvointitreenejä ja kriisiauttamista sekä virkistystoimintaa ja muuta avointa kansalaistoimintaa ikäihmisten hyväksi. Tavoitteena on, että jokainen ikäihminen voisi kokea elämänsä mahdollisimman mielekkääksi ja saisi tarvittaessa apua ja tukea mielenterveyden vahvistamiseksi.

Mielekästä vapaaehtoistoimintaa

Toiminnassamme on mukana yli 3000 vapaaehtoista ympäri Suomen. Vapaaehtoisemme toimivat paikallisissa jäsenyhdistyksissämme.

Viestimme ja vaikutamme aktiivisesti

Jokaisella on oikeus hyvään mielenterveyteen. Vaikutamme aktiivisesti ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vähennämme mielenterveyteen liittyviä kielteisiä asenteita ja leimautumista esimerkiksi kampanjoimalla. Vuosittaisia kampanjoitamme ovat Mielinauha-kampanja ja Mental Health Art Week keväällä, sekä Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9. ja Maailman mielenterveyspäivä 10.10.

Vaikutamme kotimaassa sekä kansainvälisesti

Yhteiskunnan toimivat rakenteet edistävät mielenterveyttä ja ehkäisevät mielenterveysongelmia. MIELI ry tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Tämä toteutetaan lausunnoilla, Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ja sen kannanottojen kautta sekä keskusteluilla eri ministeriöiden ja päättäjien kanssa. Lisäksi vaikutamme erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa.