Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto vapaan sivistystyön osaamistavoitteista ja arviointikriteereistä

MIELI ry:n mukaan vapaan sivistystyön Kansallisten perustaitojen osaamismerkkien osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien yhteydessä mielenterveystaidot tulee huomioida osana oppimis- ja työhyvinvointitaitoja.

Hyvä mielenterveys on työkyvyn perusta. Se heijastuu myönteisesti työyhteisön toimintaan ja työn tuottavuuteen. Mielenterveyden haasteet vaikuttavat merkittävästi suomalaiseen työelämään. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat vuonna 2021 Suomen yleisin syy (38 %) siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle, ja yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. 16–34-vuotiailla naisilla masennuksen perusteella maksettujen sairauspäivärahapäivien määrä henkilöä kohden on vuosina 2005–2021 noin kaksinkertaistunut. Mielenterveystaitoja vahvistamalla tähän kehitykseen on mahdollista vaikuttaa. Siksi mielenterveystaitojen tulee myös olla osa vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidot -osaamismerkkien osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä.

Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten opiskelu- ja työkyky on heikentynyt koronapandemian myötä ja mielenterveyskriisi on syventynyt. Mielenterveysperustaiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet korostuvat nuorissa ikäryhmissä. Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan tyytyväisyys elämään laski sekä yksinäisyys ja opiskelu-uupumus lisääntyivät. Joka kolmas tyttö kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta yläkoulussa ja toisella asteella. Tyttöjen ahdistus lisääntyi kahdessa vuodessa 20 %:sta yli 30 %: in.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2021) mukaan joka kolmas korkeakouluopiskelija on psyykkisesti kuormittunut eli kärsii ahdistus- ja/tai masennusoireista. Panostamalla opiskelukyvyn ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen kehitykseen on mahdollista vaikuttaa. Siksi on perusteltua sisällyttää opiskelukykyky ja mielenterveystaidot myös Oppimisen taidot -osaamismerkkien osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Ota yhteyttä

Timo Lehtinen

Johtaja, Työelämä ja ikääntyneet
+358 40 158 2212
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: