Siirry sisältöön

Muistipelikortit tunnesanoista lapsille

Muistipelikorteilla opitaan tunnesanoja ja harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista. Kortteja voi hyödyntää myös S2 -opetuksessa.

Peliä pelataan tavallisen muistipelin tapaan niin, että parin muodostavat samaa kuvaava tunnesana ja tunnekuva. Kortit kannattaa tulostaa vahvalle paperille, jotta kääntöpuoli ei näy läpi.

Lataa

Harjoituksia

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Jaetaan tunnemuistipelikortit osallistujille. Tunnekuvat jaetaan huonommin kieltä osaaville ja tunnesanat paremmin kieltä osaaville. Tehtävänä on löytää pari omalle kortille elekieltä ja sanoja käyttäen. Harjoitusta voi jatkaa niin, että parit näyttelevät tunteen toisille osallistujille, joiden tehtävänä on arvata tunne.

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Jaetaan jokaiselle osallistujalle tunnekortti. Tehtävänä on mennä kenen tahansa toisen osallistujan luokse ja nimetä oman kortin tunne. Jos sana on itselle vieras, sen voi vaihtoehtoisesti näytellä. Vaihdetaan kortteja ja jatketaan samaan tapaan seuraavan oppilaan luo. Jatketaan, kunnes ohjaaja ilmoittaa, että kun seuraavan kerran osallistuja saa oman alkuperäisen tunteensa, hän saa istuutua omalle paikalleen.

Tavoite: ryhmäyttää ja oppia tunnesanoja

Tarvikkeet: muistipelikorteista 3-4 päätunnetta, esimerkiksi iloinen, surullinen, pelkäävä ja yllättynyt.

Asetutaan istumaan piiriin niin, että tuoleja on yksi vähemmän kuin osallistujia. Ohjaaja kertoo ja tarvittaessa näyttää tunnekortin avulla, mitä tunteita hedelmäsalaatissa tällä kertaa käytetään. Ohjaaja kiertää näyttämässä korteista jokaiselle osallistujalle yhden tunteen niin, että muutamalla osallistujalla on aina sama tunne. Tuolitta jäänyt menee piirin keskelle ja sanoo tunteen ja tarvittaessa ilmaisee sen kehollaan ja ilmeillään. Kaikki, joille oli jaettu kyseinen tunne, vaihtavat paikkaa ja tuolitta jääneestä tulee seuraavan tunteen ilmaisija. 

Tavoite: vapauttaa ilmapiiriä ja rohkaistua tunteiden ilmaisussa

Osallistujat seisovat piirissä. Arvotaan muistipelikorttien joukosta tunne. Ensimmäinen osallistuja ilmaisee tunnetta kehollaan ja äänellään vain hyvin pienesti, tuskin havaittavasti. Seuraava osallistuja ilmaisee samaa tunnetta hiukan voimakkaampana, kolmas vielä voimakkaampana ja niin edelleen, kunnes seuraavana vuorossa olevasta osallistujasta tuntuu, ettei tunnetta enää voi voimistaa. Sama toistetaan päinvastoin eli niin, että ensimmäinen ilmaisee sovittua tunnetta mahdollisimman isosti ja seuraavat osallitujat pienentävät ilmaisua asteittain.

Lisää aiheesta

Tunne- ja kaveritaitokortit alakouluun

Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla harjoitellaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

Tunnerobotti lapsille

Tunnerobotti on työväline lapsen tunnetaitojen harjoittelun tueksi varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Robotti auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.

Kaveritaitokortit varhaiskasvatukseen

Ladattavat kaveritaitokortit on suunniteltu päiväkotien käyttöön lasten sosiaalisten taitojen opettamiseen ja harjoitteluun. Kortteja on yhteensä 20.

Sivua muokattu 21.3.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: