Siirry sisältöön

Lapinlahden Lähde on mielen hyvinvoinnin keskus ja kulttuurin tapahtumapaikka Helsingissä vanhassa Lapinlahden sairaalassa. Lähde tarjoaa tiloja ja järjestää hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia, seminaareja ja tilaisuuksia. Lapinlahden Lähteen toiminnasta vastaa MIELI ry:n paikallisyhdistys PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA RY joka toimii MIELI ry:n omistaman yhteiskunnallisen yrityksen LAPINLAHDEN LÄHDE OY:n Helsingin kaupungilta vuokraamissa tiloissa.

Lapinlahden Lähde on avoin ja ystävällinen kohtaamispaikka, jossa jokainen voi tuntea olevansa tervetullut riippumatta sukupuolesta, iästä, uskonnosta ja vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammasta, terveydentilasta tai etnisestä tai kansallisesta alkuperästä. Lapinlahti kuuluu jokaiselle, ja tuomitsemme kaiken syrjinnän ja kiusaamisen.

Lapinlahden Lähteen toiminta

 • Taidenäyttelyt Käytävägalleriassa, Galleria Osasto5:ssä, Omenapuutalossa, Venetsia-rakennuksessa ja muualla. Katso lisätietoja nykyisistä näyttelyistämme täältä
 • Kohtaamispaikka Kahvila Lähde makean ja suolaisen ystäville
 • Vanha sauna tarjoaa historialliset löylyt saunan ystäville meren rannalla
 • Lähteen Puoti myy taidekäsityöläisten tuotteita, secondhand-putiikki Lähteen Patina vanhoja tavaroita.
 • Lapinlahden Lähteen kaupunkiluontokeskus järjestää tapahtumia ja työpajoja sekä levittää tietoa alueen monimuotoisesta kaupunkiluonnosta.
 • Lähteen asukastila on avoinna kaikille ja käytettävissä asukas-, kansalais- ja kulttuuritomintaan.
 • MIITTI-hanke edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä

Lapinlahden Lähteen ydinteemat

 • Yritys ja oivallus. Uusia ideoita ja uusia kokeilukulttuurin löytöjä Helsingissä. Lapinlahden Lähde kannustaa kokeilemaan.
 • Työ ja merkityksellisyys.  Lähde tarjoaa vapaaehtoistyötä, työpaikkoja ja polkuja työttömyydestä työhön, työelämäoppimiseen sekä verkostoitumiseen oppilaitosten kanssa.
 • Mieli ja hyvinvointi. Lähteellä järjestetään rentouttavia, virkistäviä ja rauhoittavia palveluita sekä tapahtumia. Maksuttomia tapahtumia on paljon, osa on maksullisia.
 • Taide ja arki. Lähteellä on laaja skaala taiteen toimijoita ja tapahtumia, mukaan lukien osallistava yhteisötaide, taiteen työpajat ja tapahtumat.
 • Yhteisö ja osallisuus.  Kävijät, vapaaehtoiset ja vuokralaiset ovat osa Lähteen yhteisöä, ja jokainen voi osallistua jollain tavalla.
Lapinlahti Puhu 2023

Lapinlahden Lähteen lyhyt historia

MIELI ry:n ESR-rahoitteinen OSALLISTU LAPINLAHDEN LÄHTEELLÄ-HANKE kehitti 2015-17 Lapinlahden sairaala-alueelle hyvinvoinnin ja kulttuurin yhteisöä. Hanke mahdollisti entisten sairaalarakennusten vuokraamisen Helsingin kaupungilta vuoden 2016 alusta. Hankkeessa luotiin HYVINVOINTIKONSEPTI. Hankkeen osallistujat olivat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia yli 54-vuotiaita naisia, nuoria, mielenterveyskuntoutujia ja osatyökykyisiä. Syrjäytymistä ehkäiseviä polkuja työhön rakennettiin pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutujille kahvilassa ja sairaalan kunnostustöissä. Hankkeen kolme työpajaa olivat tapahtuma-työpaja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi, Kahvila Lähteen työpaja ja sairaala-aluetta kunnostanut remontti-työpaja.

ESR-rahoitteinen ONNISTU OSALLISUUDEN LÄHTEELLÄ-HANKE 2017-19 kohdistui työelämän ulkopuolella oleviin työikäisiin, edistäen osallistujien työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä Lapinlahden Lähteen vapaaehtoistoiminnan ja LIVE-PALVELUIDEN monialaisen palveluohjauksen ja valmennuksen kautta. Hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen palveluohjauksen malli kaikille järjestötoimijoille, jotka työskentelevät haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Katso mallista julkaistu selitysvideo TÄÄLTÄ.

Vuodesta 2019 Helsingin kaupunki tukee Lapinlahden Lähteen asukastilaa ja KAUPUNKILUONTOKESKUSTA avustuksilla.

Lapinlahden Lähde sijaitsee vanhassa Lapinlahden sairaalassa.

Lapinlahti nykypäivänä

Sairaalatoiminnan loputtua Lapinlahti ehti seistä tyhjillään viiden vuoden ajan, kunnes Pro Lapinlahti ry päätti ryhtyä tuumasta toimeen. Syntyi visio kukoistavasta, kaiken kansan Lapinlahdesta, mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskuksesta! 

Tätä visiota lähtivät toteuttamaan useat mielenterveysalan yhdistykset ja muut toimijat, ja vuonna 2013 syntyi Lapinlahden Lähde.

Toiminta on rakentunut määrätietoisesti, ja eri tahojen ja hankkeiden lisäksi erityisesti vapaaehtoisten toiminta on ollut aktiivista.

Vuosien ajan Lapinlahdessa on vallinnut kokeilun kulttuuri, yrittäjyys, yhteisöllisyys, luontoarvot ja kulttuurihistorian vaaliminen. “Lapinlahden henki” vallitsee edelleen vahvana.

Kulttuuri on saanut kukoistaa, ja taiteilijat ovat näkyneet talossa monella tavalla. Lapinlahti on saanut lukuisia palkintoja, ollut uutisotsikoissa ja näkynyt maailman uutisissa, muun muassa Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinnon ehdokaslistalla ja The New York Timesissä.  

Lapinlahti on muodostunut tärkeäksi paikaksi helsinkiläisille, jotka aktiivisesti vaikuttavat Lapinlahtea koskevissa asioissa ja tuovat oman osansa toiminnan kehittämiseen. Kuuntelemme ahkerasti kaupunkilaisten toiveita ja vastaamme niiden toteutumisesta.

Tulevaisuus

Vuonna 2019 kaupunki järjesti ideakilpailun, jonka voittaja olisi ostanut Lapinlahden pois julkisesta omistuksesta ja rakennuttanut puistoon hotellin ja kaksi rakennusta. Ehdotus herätti helsinkiläisissä vastarintaa. Kansalaisaktivismin myötä sekä kaupunkiympäristölautakunta että kaupunginhallitus hylkäsivät kilpailuehdotuksen.

Helsingin kaupunki asetti syksyllä 2020 selvitysryhmän kartoittamaan Lapinlahden tulevaisuutta. Selvitysryhmän raportissa (2021) esiteltiin kiinteistöyhtiön perustamista: kaupunki voi jäädä sen enemmistöosakkaaksi, omistaa kiinteistöyhtiön kokonaan tai myydä rakennukset markkinaehtoisesti sijoittajille. Helsingin kaupunki ratkaissee Lapinlahden kohtalon lähivuosina.

Vuonna 2021 oli Lapinlahden 180-vuotisjuhlavuosi. Tervetuloa kaikkien Lapinlahteen!

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto