Siirry sisältöön
Liittohallitus
Sirpa Pietikäinen, puheenjohtaja
Varsinainen jäsenVarajäsen
Hiltunen Leea, varapj, Länsirannikon mt Kostamo-Pääkkö Kaisa, Rovaniemen seudun mts
Haavanlammi Mervi, Surunauha ryHyvärinen Merja, JHL
Kärkkäinen Jukka, Suomen Psykiatriyhdistys Tanskanen Riitta, Pirkanmaan mt
Laitinen Reijo, henkilöjäsen Valkama Heimo, henkilöjäsen
Lehtinen Klaus, Pirkanmaan mtSeppä Veli-Matti, Vantaan alue mts
Lumijärvi Marjut, Teollisuusliitto Vihersalo Merja, PAM
Moilanen Senni, Nuorten mts Yeesi Laine Maria, Hämeenlinnan mt
Määttä Susanna, Kainuu mtKemppainen Ulla, Savonlinnan seudun mt
Nokela Matti, Helsingin seutuPihlajasaari Merja, Jyväskylän seudun mts
Stenström Tuula, Salon mt          Niemelä-Pynttäri Marjut, Narsismin uhrien tuki
Sutela Arja, Oulun seudun mt Kantola Pirjo, Koillis-Lapin Mieli ry
Vuorinen Helena, Sisä-Savo Iltanen Seija, Lohjan mt
MIELI ry:n liittohallitus vuonna 2021.

Varainhankinnan tuotot voimakkaassa kasvussa

Vuoden 2021 lopussa järjestön talous on vakaalla pohjalla ja Mieli ry työllisti 165 työntekijää.

Varainhankinnan tuottojen kasvu jatkui voimakkaana vuonna 2021.

MIELI ry:n Kirkkonummen Veikkolassa omistamien kiinteistöjen myyntiä jatkettiin ja niistä saadut varat sijoitettiin uudistetun sijoitusstrategian mukaisesti. Mieli ry pyrkii vakaaseen tuottoon kohtuullisella riskitasolla. Lisäksi sijoitustoiminnassa painotetaan eettisiä kriteerejä ja sijoitusten arvopohjaa.

Veikkauksen tuottoja sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan jakavan Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:n lisäksi MIELI ry:n rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys.

Kansanterveysyhdistyksen ravintolatoiminta (Kanresta Oy) toimii erittäin kilpailuilla markkinoilla ja alalla, johon koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi. Yhtiön tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä, mikäli ravintola-alan rajoitukset jatkuvat vielä vuoden 2022 ajan.

Veikkauksen tuottokehitykseen on sisältynyt erityistä epävarmuutta kansainvälisen kilpailun lisääntyessä ja rahapelihaittojen vähentämiseksi tehtyjen ratkaisujen vuoksi. Rahoitus tullaan siirtämään ns. valtion budjettirahoitukseksi ja sen kokonaistaso säilynee ainakin vuoteen 2026 saakka lähes nykyisellä tasolla.

Tämä kirjoitus on osa MIELI ry:n vuosikirjaa 2021.