Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten kehittämishankkeissa valmistuneet opinnäytetyöt

Laine, R., Palasvirta, E., Reid, E. & Rintala, P. (2024): ”Tervetuloa Rauhametsään!”: Tutkimus mielenterveystaitojen opetuksesta MIELI ry:n digitaalisen Rauhametsä-oppimateriaalin avulla varhaiskasvatuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2024. Lue tästä.

Ruotsalainen, V. (2023): ”Koulu ei oo paikka bestiksille vaan se on paikka kaikelle yhteiselle toiminnalle”: Luokanopettajien kokemuksia kiusaamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Helsingin yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Kevät 2023. Lue tästä.

Cronström, S. & Wickholm, V. (2023): Isän ja lapsen turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2023. Lue tästä.

Paananen, M. (2023): Hyvän mielen taitomerkki -opetusaineiston toimivuus opettajien näkökulmasta. Laurea ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK). Opinnäytetyö. Kevät 2023. Lue tästä.

Petäinen, J.-P. (2023): Luokanopettajan näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveystaidoista ja niiden edistämisestä: näkökulmana Hyvän mielen taitomerkki. Helsingin yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Kevät 2023. Lue tästä.

Ivonen, S., Mäkinen, T. & Silfver, S. (2022): Tunteet puheeksi: huoneentaulu vanhempien tunnetaitojen tukemisesta Hyvän mielen perhe -koulutukseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja. Opinnäytetyö. Syksy 2022. Lue tästä.

Koski, I., Kuusisto, S. & Järvi, P. (2022): Lapsiperheiden vanhempien stressin ehkäisy lastenneuvolassa: 0-2-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia stressin ehkäisystä lastenneuvolassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja (AMK). Opinnäytetyö. Syksy 2022. Lue tästä.

Kujala, L. & Timonen, E. (2022): Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia vanhemmuuden voimavarojen muodostumisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytety. Syksy 2022. Lue tästä.

Riuttanen, J. (2022). “Hyvän mielen taitomerkki” -oppi- ja opetusmateriaali – mielenterveystaitojen opettamisen vaikutus oppilaiden hyvinvointiin ja mielenterveystaitoihin. Helsingin yliopisto. Erityispedagogiikan koulutusohjelma. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Syksy 2022. Lue tästä.

Vehiäinen, I. & Vuopio, S. (2022): Mieleni-lautapeli: pelillinen menetelmä nuorten työpajojen käyttöön. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomi (AMK). Syksy 2022. Lue tästä.

Pekkarinen, S. (2022): Mielenterveystaitoja nuorille rikoksentekijöille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK). Kevät 2022. Lue tästä

Ijäs, T. (2021): Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kokemukset ja tukeminen myönteisen tunnistamisen avulla. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja koulutusmateriaali MIELI ry:lle. LAB-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (YAMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Roti, J. (2021): Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (YAMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Rapinoja, S. (2021): Lapsen mieli -koulutus, Mielenterveys voimaksi -koulutus. Vaikutusten arviointi. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Terveyden edistäminen. Terveydenhoitaja (YAMK). Syksy 2021.

Laine, S. & Rechardt, M. (2021): Luonnon vaikutukset leikki-ikäisten lasten terveyteen. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveydenhoitaja (AMK). Syksy 2021. Lue tästä.

Lehtola, H. & Damskägg, R. (2021): Opettajien kokemuksia lasten tunteiden säätelyn taitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa Tunnerobotti-materiaalin avulla. Jyväskylän yliopisto. Luokanopettajan koulutusohjelma. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kevät 2021. Lue tästä.

Orhanen, L. & Virtanen, S. (2020): Mielen on hyvä olla: 9.-luokkalaisten kokemuksia MIELI ry:n Hyvän mielen koulu sisällöistä. Vaasan ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitajan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Syksy 2020. Lue tästä.

Pajarinen, T. & Pasanen, C. (2020): Älylaitteiden ja median käytön vaikutukset alle kouluikäisten lasten mielenterveyteen. Laurea ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kevät 2020. Lue tästä.

Schneider, P. & Suomela, S. (2020): Mielenterveystaitoja edistävän lautapelin kehittäminen kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaisille, pelin kohderyhmänä yläkouluikäiset. Syksy 2020. Lue tästä.

Hartikainen, M. (2019): ”Mulle tuli tällainen, nukkumatuntuinen olo”. 4-5 -vuotiaiden lasten kokemuksia tietoisen läsnäolon harjoituksista Taran tarina -animaation avulla. Savonia-ammattikorkeakoulu. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Opinnäytetyö. Lue tästä

Järvenpää, A. (2019): Vahvemmin mukana lapsen arjessa. Lapsen hyvän mielen työkalu. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosionomi YAMK. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä

Lindström, A. & Suorsa P. (2019): Sosiaalisten taitojen vahvistaminen alakoulussa Jotain rajaa! -opetusaineiston avulla. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi AMK. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä

Karhunen, Joona & Kauneela, Mona (2019): Lasten ja perheiden maahanmuuttoprosessin tukeminen. Millainen on sinun tarinasi? -materiaalin kehittäminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöihin. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Syksy 2019. Lue tästä.

Cederström-Hänninen, L., Hannuksela, N. & Porkola, M. (2019): 3-5 -vuotiaiden lasten mielenterveyttä tukeva työvälinesarja vanhempien käyttöön. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi AMK. Varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Lue tästä.

Väliniemi, Anne (2019): Tie lapsen mieleen – Suomen Mielenterveysseuran Lapsen mieli -hankkeen syventävän koulutuksen vaikutusten tutkimus. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. Sosionomi-Diakoni. Opinnäytetyö. Kevät 2019. Lue tästä.

Keturi, Kaisa & Valkonen, Johanna (2019): Kohti mielen hyvinvointia vahvistamalla maahanmuuttajaoppilaan toimijuutta. Metropolia ammattikorkeakoulu. Toimintaterapeutti AMK. Toimintaterapian koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kevät 2019. Lue tästä.

Huusko-Ahlgrén, Katja & Tuomela, S. (2018): Hyvinvointipalapeli – Lapsen osallisuutta edistävä ohjausmenetelmä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosionomin koulutusohjelma, sosionomi ja diakonian suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö. Syksy 2018. Lue tästä

Wendelin, Melissa (2018): Lasten tietoisuustaitojen vahvistaminen Taran tarina -animaation leikillisessä oppimisympäristössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi AMK, varhaiskasvatuksen opettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö. Syksy 2018. Lue tästä

Kosonen, Susanna (2018): ”Ihania kuvia” – taidekortit vuorovaikutuksen välineenä ja mielenterveyden edistäjänä. Pro gradu-tutkielma. Taidekasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Kevät 2018. Lue tästä.

Hyppönen, Hanna-Kaisa (2017): ”Meille on tullu varmaan vähemmän nyt riitoja kavereitten kaa.” Neljäsluokkalaisten oppilaiden ja heidän opettajien kokemuksia sosiaalisen kompetenssin kehittymisestä alakoulussa. Pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Luokanopettajakoulutus. Lapin yliopisto. Kevät 2017. Lue tästä.

Wahlsten, Mia (2017): ”Turvallisin mielin. Lasten mielenterveyttä tukevan työn merkityksellisyyden kokeminen ja työtapojen juurtuminen järvenpääläiseen varhaiskasvatukseen”. Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö. Kevät 2017. Lue tästä

Ikkala, Satu & Tikkanen, Nina (2017): ”Hauskaa, opettavaista ja sellasta”. Lasten kokemuksia Eläinlasten elämää -pöytäteatterista sekä Onnellisten linnake -toiminnallisesta lautapelistä. Draamakasvatuksen aineopintojen opinnäytetyö. Jyväskylän yliopisto. Kesä 2017. Lue tästä.

Purho, Mia (2017): Mielenterveys voimaksi -koulutuksen vaikutuksia nuorisotyöntekijöiden työhön. Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK. Opinnäytetyö. Kevät 2017. Lue tästä.

Eloranta, Henna & Hattunen, Anne (2017): ”Tää materiaali on mun juttu.” Varhaiskasvattajien kokemuksia Eläinlasten elämää -pöytäteatterista lasten mielenterveystaitojen edistämisessä. Lahden Ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus ja perhetyö. Opinnäytetyö. Kevät 2017. Lue tästä.

Kasurinen, Julia (2016): ”Kaiken keskellä havahtuminen siihen, mikä lasten opettamisessa on oikeasti tärkeää”. Opettajien oivalluksia mielenterveyden edistämiseen keskittyvästä koulutuksesta. Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Syksy 2016. Lue tästä.

Koljonen, Henna (2016); ”Kato kun mä osasin!” -Opas kasvattajalle varhaiskasvatusikäisen lapsen itsetunnosta ja sen tukemisesta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Syksy 2016. Lue tästä.

Koljonen, Henna (2016); ”Kato kun mä osasin!” -Tietoa varhaiskasvatusikäisen lapsen itsetunnosta ja sen tukemisesta. Opas. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Kuvitettu ideavihko. Syksy 2016. Lue tästä.

Puolakka, Tessa-Maria & Hassinen, Krista (2016): Vanhempien kokemuksia kuvakorttien käytöstä neuvolassa. Metropolia ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja AMK. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Lue tästä.

Korppi-Tommola, Milla (2015): Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvän koulutuksen tuomat mahdollisuudet alakoulun opettajien tietotaitoihin. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Peltoniemi, Susanne (2015): Mielenterveyden edistäminen alakoulussa. Opettajaopiskelijoiden käsityksiä ja valmiudet mielenterveystaitojen opettamiseen alakoulussa. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Broberg, H. & Leivategija, Terje (2015): Kuvakortit tunteista puhumisen tukena ter-veydenhoitajan työssä äitiys- ja lastenneuvolassa. Opinnäytetyö. Metropolia AMK. Hoitotyön koulutusohjelma. Lue tästä.

Pekkarinen, Taija-Kaisa & Pulkkinen, Sanna-Mari (2015): ”Ajattelin myönteisesti luistelemisesta ja lopulta se menikin hyvin.” Tutkimus 7.-luokkalaisten nuorten selviytymistaidoista. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2015. Lue tästä.

Järvenpää, Anniina & Mäkinen, Minni (2014): Kiusaaminen päiväkotiympäristössä. Lastentarhanopettajien mahdollisuudet puuttujina ja ehkäisijöinä. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Syksy 2014. Lue tästä.

Koivuranta, Tuija (2014): Kaikki tunteet ovat sallittuja. Etnografinen tutkimus 4.-luokkalaisten tunnetaidoista. Yleinen kasvatustiede. Lapin yliopisto. Kevät 2014. Lue tästä.

Aho, Riikka & Blomberg, Laura  (2014): Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja (AMK). Hoitotyön koulutusohjelma. 10.6.2014. Lue tästä.

Hätinen, Heini & Partti, Terhi (2014): ”Kaikki katsoisivat ympärilleen” – lasten kokemukset ja käsitykset yksinäisyydestä. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2014. Lue tästä.

Pietiläinen, Anna (2014): ”Nauroin pelolle päin naamaa” – Lasten subjektiivisia kokemuksia arjesta ja sen voimavaratekijöistä. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kevät 2014. Lue tästä.

Huilla, Mira & Isokoski, Susanna (2013): Lapsen tunnetaitojen ja itsetunnon vahvistaminen esi- ja alkuopetuksessa. Kasvatustieteen Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Syksy 2013. Lue tästä.

Korhonen, Elina (2013): Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen. Tunnista voimavarasi -kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi. Teemaseminaari, ohjauksen koulutusohjelma. Itä-Suomen yliopisto. Syksy 2013. Lue tästä.

Laustio, Noora & Sten, Sanna (2013): Alakouluikäisten mielenterveyden edistäminen – Oppilashuoltoryhmän näkökulma. Opinnäytetyö, hoitotyön koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2013. Lue tästä.

Bredbacka, Pamela (2013): ”Jääköön kertotaulut, tässä tarvitaan jotain muuta!” Kuuden Suomen Mielenterveysseuran ”Mielenterveystaidot alakouluun” -hankkeen pilottiopettajan tunnekasvattajuus. Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, luokanopettajan koulutusohjelma, kevät 2013. Lue tästä.

Aaltonen, Johanna (2011): ”Suru on kuin suljettu huone –9. luokkalaisten käsityksiä surusta. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Terveystiedeiden laitos, syksy 2011. Lue tästä.

Hentilä Reetta (2011): ”Voimavaralähtöistä mielenterveyttä oppimassa: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutus ammatillisen kasvun tukena.” Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustiede. Toukokuu 2011. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2010): ”Hyvinvoivan koulun puolesta.” Opettajien käsityksiä koulun merkityksestä nuorten mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto, huhtikuu 2010. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2009): ”Kaikki on sillee together”. Tapaustutkimus koulun yhteisöllisyydestä. Helsingin yliopisto, Pro gradu, kotitalous -ja käsityötieteiden laitos. Kotitalousopettajan koulutus.

Erkko, Anna-Maija (2009): Mielenterveyden opetussisältöjen siirtyminen yläkouluikäisillä kirjatiedosta arkitietoon. Helsingin yliopisto, sivuaineen laudaturtyö kotitalous -ja käsityötieteen laitos. Lue tästä.

Markkanen, Jaana, (2009): Seitsemäsluokkalaisten stressi –ja voimavaratekijät eläytymistarinoiden valossa. Joensuun yliopisto, kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2008): Yläkoulun taikalaatikko. Oppilashuollon toimivuus koulun kontekstissa. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Luettavissa MIELI ry:ssä.

Mennander, Laura (2008): Opas uusille terveydenhoitajille – Puhutaan nuorten masennuksesta. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2008): Yhdeksäsluokkalaisten nuorten käsityksiä mielen hyvinvointia suojaavista ja tukevista tekijöistä. Helsingin yliopisto, sivuainelaudatur. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2008): 7. -luokkalaisten käsityksiä mielen hyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä. Helsingin yliopisto, proseminaarityö. Lue tästä.

Aaltonen Johanna (2007): Mieli, suru ja terveys – kokemuksia surun käsittelystä 9. luokkien terveystiedossa. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Erkko, Anna-Maija (2006): Nuorten elämänhallinta ja mielen hyvinvointi. Helsingin yliopisto, kotitaloustieteen sivuaineen proseminaarityö. Lue tästä.

Hukio, Nina, Husu, Yesenia & Töyrymäki, Outi (2007): Nuoren arkisen mielenterveyden tukeminen. Terveystiedon tunnit 9. luokalle. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, hoitotyön opinnäytetyö. Luettavissa Suomen Mielenterveysseurassa tai Stadian kirjastossa.

Kedonperä, Suvi (2007): Tahtoisin saavani… – Toiminnallisten menetelmien käyttäminen sosiaalisten taitojen tukemisessa ja yksinäisyyden käsittelemisessä. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan opinnäytetyö. Lue tästä.

Majaniemi, Henni (2007): ”Ettäkö näillä meidän kullanmuruilla stressiä!” – Luokanopettajien käsityksiä alakouluikäisen lapsen stressistä ja omasta vaikutuksestaan stressitason säätelyyn kouluympäristössä. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Markkanen, Jaana (2007): Koululaisten stressin lähteet ja stressiltä suojaavat tekijät. Joensuun yliopisto, kasvatustieteiden kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Tuominiemi, Anne-Mari (2008): Se on niinku yksi semmonen perustekijöistä: 7. luokkalaisten käsityksiä mielenterveydestä ja kuvaus heidän mielenterveysosaamisestaan intervention jälkeen. Jyväskylän yliopisto, terveystieteen pro gradu –tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Elina (2007): Kriisi koulussa – Opettajien kokemuksia kouluyhteisöä kohtaavista kriiseistä ja koulun kriisisuunnitelmasta. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Suvi-Johanna (2006): ”Kaikkien on mukavampaa olla kun toinen voi hyvin!” – Mitä on hyvinvointi lasten kirjoittamissa eläytymistarinoissa. Helsingin yliopisto, kotitaloustieteen kandidaatin tutkielma. Lue tästä.

Vuorinen, Suvi-Johanna (2006): ”Kaverit, opettajat ja hyvä ilmapiiri” – Yläkouluun siirtyvien oppilaiden koulussa mieluisiksi tuntemia asioita. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen proseminaarityö. Lue tästä.