Gå till innehåll

Nordiskt toppmöte för psykisk hälsa 18-19.11.2021

Omstart: strategier för psykisk hälsa efter pandemin är temat för det nordiska toppmötet för psykisk hälsa 18-19.11. 2021 i Helsingfors, Finland.

Samhällsåtgärder som stöder den psykiska hälsan är en av byggstenarna i den nordiska välfärdsstaten. Covid-19 pandemin, klimatkrisen och andra stora samhälleliga utmaningar har synliggjort behovet av att främja psykisk kristålighet bland befolkningen och behovet av samhällsåtgärder som stöder den psykiska hälsan. Psykisk kristålighet är avgörande för ett fungerande välfärdssamhälle och återspeglas i individens och gemenskapens förmåga att hantera kriser och återhämta sig från dem.  

Omstart: strategier för psykisk hälsa efter pandemin är temat för det nordiska toppmötet för psykisk hälsa 18-19.11. 2021 i Helsingfors, Finland. Toppmötet är det fjärde samnordiska toppmötet om psykisk hälsa och ordnas som en del av programmet för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021.  

Det nordiska toppmötet om psykisk hälsa har som målsättning att lyfta fram samhällsinsatser som stöder den psykiska hälsan, bygger psykisk krisberedskap och stärker den nordiska välfärdsstaten. På toppmötet diskuteras teman kring återuppbyggnaden av den psykiska hälsan efter coronapandemin i de nordiska länderna och suicidprevention under kristider. Toppmötet välkomnar experter, politiker, forskare, brukare och fackfolk till att gemensamt mötas kring nordiska diskussioner om psykisk hälsa. Toppmötet ordnas av MIELI Psykisk Hälsa Finland som ett hybridmöte med deltagare både på plats i Helsingfors och deltagare via webben.   

Mer information fås på toppmötets webbsida.

#norden2021

Sidan har redigerats 7.10.2021


Innehållet ingår i följande teman: