Siirry sisältöön

Itsemurhien määrä laski hieman edellisvuodesta

Miesten ja nuorten itsemurhakuolleisuus laski vuonna 2020, mutta naisten tekemien itsemurhien määrät hieman nousivat. Nuoret tekevät Suomessa muuhun Eurooppaan nähden paljon itsemurhia.

Vuonna 2020 itsemurhia tehtiin 717, mikä on 29 vähemmän kuin vuonna 2019. Itsemurhien määrä on laskenut melko tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen tänään julkistamasta vuoden 2020 itsemurhatilastoista.

”Vuodesta 2018 lähtien itsemurhakuolemissa on ollut hienoista laskua. Tämä positiivinen kehitys näyttää jatkuneen myös viime vuonna”, sanoo Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Frans Horneman.

”Uusi tilasto peilaa kansainvälistä tietoa siitä, että koronakriisin ensimmäisen vuoden aikana korkean tulotason maissa ei ole ollut merkittävää nousua itsemurhakuolemissa”, Horneman jatkaa.

MIELI ry:n Kriisipuhelin-keskusteluissa itsetuhoisuus on kuulunut korona-aikana aikaisempaa enemmän. Vuorokaudessa itsetuhoisuudesta keskustellaan noin 16 kertaa.

Miesten ja naisten itsemurhakuolleisuudessa edelleen iso ero

Miehet kuolevat itsemurhaan huomattavasti useammin kuin naiset. Lähes kolme neljästä itsemurhan tehneestä on miehiä. Vuonna 2020 miesten itsemurhakuolleisuus kuitenkin pieneni seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan naiset tekivät itsemurhia viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2020 naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta.

Itsemurhat ovat nuorten keskeinen kuolinsyy

Alle 25-vuotiaita itsemurhan tehneitä oli 85, mikä on lähes neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2019. Naisten osuus oli viime vuonna yli kolmannes.

”Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista suurin osa on naisia. Viime vuoden aikana asiakkaiksi on ohjautunut edellisvuosia enemmän myös alaikäisiä asiakkaita. On hyvä, että nuoret ohjautuvat ensimmäisen itsemurhayrityksen jälkeen tuen piiriin”, Horneman sanoo.

Itsemurhat ovat nuorilla keskeinen kuolemansyy: 15–24-vuotiailla itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli yli neljännes. Osin tämä johtuu siitä, että nuorten kuolleisuus muihin kuolemansyihin on vähäistä. Suomessa nuoret tekevät muuhun Eurooppaan nähden paljon itsemurhia.

Itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä oli prosentin verran.

Sivua muokattu 14.12.2021