Siirry sisältöön

Turvapaikanhakijaperheille ja lapsille lisää psykososiaalista tukea

MIELI ry:n Tytti Solantaus ja Bitta Söderblom ovat vuodesta 2017 yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa kehittäneet ja arvioineet Lapset puheeksi -menetelmää vastaanottokeskuksiin ja turvapaikanhakijoille soveltuvaksi, sekä käytettäväksi myös maahanmuuttopalveluissa.

Hankejohtaja Virpi Valiola integroi menetelmätyön Migrin toimintaan.

”Menetelmää muokattiin soveltuvaksi turvapaikkaa hakeville perheille ja nuorille, jotta heidän erityinen tilanteensa otettaisiin työskentelyssä huomioon. Menetelmän ytimet – lapsen, nuoren ja perheen arkielämän tukeminen, vahvuuksien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen sekä niissä toimiminen niin perheen kesken kuin yhdessä henkilökunnan ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa – osoittautuivat tärkeiksi myös vastaanottotyössä”, Tytti Solantaus kertoo.

”Ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevia lapsia ja nuoria varten kehitettiin oma lokikirja, joka perustuu lapsen tai nuoren tilanteen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ymmärtämiseen ja oma-ohjaajan ja lapsen tai nuoren yhteistoimintaan arjen sujumiseksi.”

”Palaute menetelmästä on ollut hyvää. Vastaanottokeskusten työntekijöiden mukaan Lapset puheeksi -työskentely syvensi luottamusta ja yhteistyösuhdetta asiakkaan ja työntekijän välillä. Turvapaikanhakijat puolestaan kokivat saaneensa tukea lasten kasvatukseen, omaan vanhemmuuteensa sekä palveluihin liittyvää neuvontaa”, kertoo vastaanottoyksikön ylitarkastaja Jaana Karhu.

”Lapset puheeksi (Lp) -menetelmä vastaanottopalveluissa – psykososiaalista tukea lapsiperheille ja haavoittuville” -hanke on saanut EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.

Lapset puheeksi -menetelmä

  • Lapset puheeksi -menetelmä on osa Toimiva lapsi & perhe -menetelmiä, joita on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vuonna 2001-2014. Nykyisin työtä koordinoi, tutkii ja kehittää MIELI Suomen Mielenterveys ry (entinen Suomen Mielenterveysseura).
  • Tutkimuksissa menetelmän on todettu tukevan vanhemmuutta ja lasten suotuisaa kehitystä, kun vanhemmalla on vakava sairaus ja muita vaikeuksia.
  • Lapset puheeksi -menetelmää käytetään useissa palveluissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä myös rikosseuraamuspalveluissa.

Sivua muokattu 30.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: