Siirry sisältöön

Virtuaalivaikuttaja Myrsky tuo nuorten äänen kuuluviin

Poikkeusvuonna etenkin nuorten mielenterveys on ollut koetuksella. Virtuaalivaikuttaja Myrsky tekee Instagram-tilillään (@Myrsky) näkyväksi nuorten mielentilan sekä korona-ajan vaikutukset heidän mielenterveyteensä. Hän antaa kasvot nuorten kokemuksille ja tunteille.

Nuorten yhteinen ääni

Myrskyn tavoitteena ei ole löytää yhtä totuutta nuorten tai yksittäisen nuoren ajatusmaailmasta, vaan tuoda esille uudenlaisen kerronnan ja mahdollisimman laajan otoksen avulla, miten korona-aika on vaikuttanut nuorten ajatuksiin, tuntemuksiin ja mielenterveyteen. Myrsky toimiikin nuorten yhteisenä äänitorvena, nostaen esille asioita, puheenaiheita ja tuntemuksia, jotka ovat nuorille itselleen tärkeitä. Kerro mitä sinulle kuuluu ja olet mukana luomassa Myrskyä.

Data Myrskyn taustalla

Myrskyn tunteet, mielipiteet, somesisällöt ja muut ulostulot perustuvat nuorilla viikoittain teetettyihin kyselyihin, olemassa oleviin tutkimustuloksiin sekä vuosittain tekemäämme tutkimukseen koskien suomalaisten mielenterveyttä. Virtuaalivaikuttaja Myrskyn ovat konseptoineet ja toteuttaneet mainostoimisto Bob the Robot ja ZOAN yhdessä MIELI ry:n kanssa.

Ole mukana luomassa Myrskyä

myrsky.mieli.fi
Instagram: @Myrsky

Me­dia ja yh­teis­työt

Myrsky vierailee mielellään haastatteluissa, erilaisissa ohjelmissa ja kaikilla alustoilla, joissa hän voi tuoda nuorten yhteistä ääntä ja mielentilaa esiin. Jos olet kiinnostunut mediavierailusta tai muusta yhteistyöstä, ota yhteyttä:

Leena Kasurinen
Viestinnän asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry
etunimi.sukunimi@mieli.fi
044 2869092

Kaikki mahdolliset varat/tuotot, joita Myrskyn yhteistöissä syntyy, ohjataan MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kautta nuorten mielenterveystyöhön.


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: