Siirry sisältöön

Ystäviin sitoudutaan, heille uskoudutaan ja ystävyyteen liittyy vastavuoroisuutta ja toisesta huolehtimista.

Ystävyyssuhteita syntyy koko elämän ajan, mutta monet kokevat että lapsuudessa ja nuoruudessa syntyneillä ystävyyssuhteilla on aivan oma erityinen paikkansa elämässä, ne ovat kasvattaneet, opettaneet ja syventyneet ajan kuluessa. Joskus varhaisen vaiheen ystävät ovat kasvaneet eri suuntiin, ja ystävyyssuhde on vähitellen katkennut. Joskus taas se on huolellisella hoitamisella säilynyt koko elämän ajan. Jokainen ystävyyssuhde tarvitsee kestääkseen välittämistä ja ylläpitoa, mutta monet kokevat että vahvat ystävyyssuhteet selviävät myös vuosien tauon.

Ystäviin kannattaa siis ottaa yhteyttä pitkänkin tauon jälkeen, ja kuulostella onko läheinen suhde vielä olemassa.  

Eri-ikäi­set ys­tä­vät

Samanikäiset ystävät tarjoavat ikään perustuvaa vertaistukea, mutta ystäviä voi olla myös kaikenikäisiä. Eri-ikäisten ystävien seura pitää mielen virkeänä ja auttaa näkemään maailmaan eri elämänvaiheiden kautta. Avoimuus, ennakkoluulottomuus ja kiinnostus muihin ovat parhaita keinoja ystävien löytämiseen.