Siirry sisältöön
Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä

Seksuaalisuus ei ole ihmisen valinta, vaan ihmiselämään kuuluva inhimillinen, terveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ulottuvuus, joka kehittyy läpi elämän.

Vuorovaikutustaitoja voi oppia

Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä.

Parisuhde – vaiheesta vaiheeseen

Parisuhde on yksi ihmiselämän merkittävimpiä suhteita, joka vaikuttaa niin henkiseen kuin fyysiseen terveyteen. Parisuhde voidaan jakaa kolmeen vaiheiseen.

Ystävyys eri elämänvaiheissa

Ystävyyssuhde on kahden ihmisen välinen, tunteisiin perustuva suhde, joka koetaan yleensä vapaaehtoisena, tasa-arvoisena ja molemminpuolisena.

Näin opit paremmaksi kuuntelijaksi

Rakentavassa vuorovaikutuksessa tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata, olla läsnä. Pyrkimys ymmärtää ja kuulla toisia auttaa rakentamaan siltaa ihmisen luota toisen luo.