Siirry sisältöön
5 syytä, miksi kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat meille hyväksi

Jokainen ansaitsee tulla kuulluksi jokaisessa kohtaamisessa – niin perheessä, opinnoissa, työpaikalla, harrastuksissa kuin terveydenhuollossa.

Vuorovaikutustaitoja voi oppia

Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä tai tekoja toisten kanssa ja toimia yhdessä.

Parisuhde – vaiheesta vaiheeseen

Parisuhde on yksi ihmiselämän merkittävimpiä suhteita, joka vaikuttaa niin henkiseen kuin fyysiseen terveyteen. Parisuhde voidaan jakaa kolmeen vaiheiseen.

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä

Seksuaalisuus ei ole ihmisen valinta, vaan ihmiselämään kuuluva inhimillinen, terveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ulottuvuus, joka kehittyy läpi elämän.

Ystävyystaitoja voi kehittää

Ystävyystaitoja tarvitaan sekä uusien ihmissuhteiden solmimisessa että vanhojen ystävyyksien ylläpitämisessä. Ihmissuhdetaitojen saralla on mahdollista kasvaa ja kehittyä.

Kun toisesta ihmisestä herää huoli

Toisen ihmisen käytös ja toiminta voi joskus herättää huolta. Voiko tilanteessa tehdä jotain?

Vuorovaikutuksen kompastuskiviä voi tunnistaa

Vuorovaikutuksen kompastuskivet syövät mahdollisuuden aitoon, läsnäolevaan ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Siksi niitä kannattaa oppia tunnistamaan.

Näin opit paremmaksi kuuntelijaksi

Rakentavassa vuorovaikutuksessa tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata, olla läsnä. Pyrkimys ymmärtää ja kuulla toisia auttaa rakentamaan siltaa ihmisen luota toisen luo.