Siirry sisältöön

Parisuhde on kahden aikuisen välinen suhde ja yksi ihmiselämän merkittävimpiä suhteita. Henkinen hyvinvointi lisääntyy toimivassa suhteessa heijastuen lähiympäristöönkin. Parisuhde parantaa myös fyysistä terveyttä. Se on perheen ydin ja sen laatu vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Rakkaus ja rakastuminen eivät kuulu ainoastaan nuoruuteen, vaan parisuhteen voi solmia missä aikuisiän vaiheessa hyvänsä.

Parisuhteen alku on rakastumisvaihe, jota määrittää voimakas kiinnostuminen toisesta, jopa hullaantuminen. Toinen ihminen tuntuu täydelliseltä ja tuntuu täyttävän kaikki häneen asetetut toiveet. Erillään olo on vaikeaa, koska ikävä toista kohtaan on niin suuri. Suhteen jatkuessa huuma kuitenkin haihtuu, mikä on osa parisuhteen luonnollista kehittymistä. 

Itsenäistymisvaihe on parisuhteen vedenjakaja. Silloin käydään yleensä valtataistelua ja haetaan rajoja yhdessäololle sekä erillisyydelle. Suhteeseen astuu realismi ihannoinnin tilalle. Parisuhde jatkuu ja lujittuu, mikäli tämä haastava vaihe kyetään yhdessä selvittämään. Kumppanin erilaisuuden hyväksyminen on edellytys yhteisen taipaleen jatkumiselle. Itsenäistymisvaihe voi kuitenkin käydä ylivoimaiseksi ja puolisot ajautuvat eroon. Jotkut ihmiset jumiutuvat tähän vaiheeseen ja hakevat tässä kohtaa aina uuden kumppanin.

Rakkausvaiheesta voidaan puhua, kun kykenee kohtaamaan ja hyväksymään todellisen itsen ja toisen. Rakkausvaihe on vastavuoroisuutta, jossa voi tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi. Peilaamme itseämme toisten kautta ja onnellisin tulos on, että saa kokea itsensä rakastettavaksi ja hyväksytyksi. Rakkausvaiheessa puoliso tuntuu parhaalta ystävältä.

Parisuhteen perustana ystävyys

Parisuhteen tulee perustua ennen kaikkea ystävyyteen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen. Kumppaneitten välillä tulee olla luottamusta, huolenpitoa ja päivittäistä hellyyttä. Parisuhde ei kuitenkaan ole pelkästään positiivisia tunteita ja ystävyyttä, vaan konfliktit ovat väistämättömiä. Kyky ratkaista ristiriitoja ja kyky tulla toimeen niiden kanssa rakentavat ystävyyttä. Ystävyydessä on olennaista tietää, mitä mieltä puoliso on asioista ja ilmiöistä, mitä hän pitää tärkeänä ja mitä tunteita hänellä liittyy erilaisiin elämän alueisiin. Toisen sisäisen maailman tunteminen ja sen päivittäminen antaa voimaa ja rakkautta selvitä vaikeista asioista.  

Kun parisuhde rakoilee

Jokaisessa parisuhteessa on välillä toimimattomia jaksoja, jolloin vuorovaikutus on hankalaa ja parilla on paljon riitoja, puhumattomuutta, etäisyyttä ja jopa masennusta. Normaali suhteeseen liittyvä aaltoliike menee omia aikojaan ohi. Yleensä pariskunta yrittää itse ratkaista ongelmiaan. Aina se ei onnistu ja suhde ajautuu kriisiin. Tällöin ammattiavusta on yleensä hyötyä ja suhde pääsee kasvamaan uuteen ulottuvuuteen.

Kriisityöntekijä ja psykoterapeutti Veli-Matti Husso vetää MIELI ry:ssä suosittuja Tahdolla ja taidolla -parisuhdekoulutuksia. Lyhythaastattelussa Husso kertoo, mitkä ovat hänen mielestään parisuhteen pahimpia kompastuskiviä.

Parisuhde ja terveys

Toimiva parisuhde heijastuu kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja tuo elämään onnellisuutta. Parisuhde vaikuttaa mielenterveyden lisäksi myös fyysiseen terveyteen. Sitoutumisen myötä parin elintavat muuttuvat samankaltaisiksi ja vaikuttavat näin yhteiseen elämään. Tutkimusten mukaan kumppanin vaikutus näkyy eniten tupakoinnissa, liikkumisessa ja päihteidenkäytössä.

Kumppanit vaikuttavat myös toistensa sairauksiin. Jos toisella todetaan vaikkapa verenpainetauti, lisääntyy myös toisen riski sairastua siihen. On todettu, että haastavissa parisuhteissa elävillä naisilla on kohonnut riski sairastua sepelvaltimotautiin. Taudin riski kasvaa myös miehillä, joilla on kontrolloiva puoliso. Tunteiden tukahduttamisella on selvä vaikutus fyysiseen terveyteen.

Omien elintapojen muuttaminen vaikuttaa myönteisesti kumppaninkin elintapoihin. Jos toinen lopettaa tupakoinnin, kahdeksankertaistuu toisenkin todennäköisyys lopettaa se. Liikunta on poikkeus, sillä kumppanin liikuntatottumukset eivät vaikuta toiseen suhteen alkuvaiheen jälkeen.