Siirry sisältöön

Hy­vin­voi­va sek­su­aa­li­suus

Seksuaalisuus ilmenee elämän eri vaiheissa ja elämäntilanteissa eri tavoin. Se on yksi ihmisen ilmaisun ja olemisen tavoista. Hyväksyvä suhde omaan seksuaalisuuteen antaa voimavaroja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Seksuaalisuuden toteuttamisessa tarvitaan itsen ja toisen kuuntelemista, vuorovaikutustaitoja ja empaattisuutta, kykyä tunnistaa omat ja toisen rajat sekä mielihyvän tuottamisen tavat.

Seksuaalisuus koostuu monista asioista. Se on aistillista mielihyvää, fyysisen tyydytyksen hakemista, hellyyttä, yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta, avoimuutta ja läheisyyttä. Siihen liittyy paljon tunteita: mielihyvää, iloa ja luottamusta, mutta myös pettymyksiä, jännitystä ja pelkoja. Siihen liittyy myös toiveita ja odotuksia, jotka eivät aina toteudu.

Seksuaalinen mielihyvä ja nautinto ovat olennainen osa elämää. Läheisyys toisen kanssa on osa jaettua seksuaalisuutta ja erotiikkaa.

Seksuaaliset tarpeet ovat yhtä luonnollisia kuin ravinto ja uni. Jokainen määrittelee itse oman seksuaalisuutensa ja sen tärkeyden elämässään. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksiä tai sitten ei.

Ihminen voi elää elämäänsä seksuaalisesti tyytyväisenä,vaikka hänellä ei olisi seksisuhteita tai hän ei olisi kiinnostunut seksistä. 

Sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­nen

Seksuaalisuuttaan voi toteuttaa monella tavalla. Mahdollista on kaikki, mikä ei loukkaa, alista eikä käytä toista hyväksi. Omien ja toisen rajojen tunnistaminen ja niiden ilmaiseminen on myös eräs seksuaalisuuteen liittyvä taito, yhtä lailla tärkeä kuten sen tunnistaminen, mikä tuottaa itselle ja toiselle mielihyvää.

Jokaisen ihmisen voi löytää itselleen sekä mahdolliselle kumppanilleen sopivia tapoja seksuaalisuuden toteuttamiseen. Oman kehon ja seksuaalisuuden arvostaminen on osa itsensä hyväksymistä.

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat voivat johtua monista syistä, ja apua on saatavissa perusterveydenhuollon terveydenhoitajilta ja lääkäreiltä sekä yleensä yksityisesti toimivilta seksuaaliterapeuteilta ja seksuaalineuvojilta.