Siirry sisältöön

Slogan: Aluevaalit 2022 ovat mielenterveysvaalit

Miksi vaikuttaminen aluevaaleissa on tärkeää?

 • Aluevaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoon, joka päättää sosiaali- ja terveyspalveluista ja linjaa miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan hyvinvointialueilla.
 • Lähes jokaisella hyvinvointialueella toimii MIELI ry:n jäsenjärjestö.
 • Nyt on oikea hetki varmistaa, että järjestöt eivät jää kuntien ja hyvinvointialueiden väliinputoajiksi.
 • Nyt kun hyvinvointialueita rakennetaan, on tärkeä varmistaa tiivis yhteistyö päättäjien kanssa.
 • Hyvinvointialueet päättävät muun muassa, otetaanko terapiatakuu käyttöön alueella.

MIELI ry:n aluevaalitavoitteet

 1. Mielenterveys on asetettava hyvinvointialueen hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn keskiöön.
 2. Hyvinvointialueet rakentavat vahvaa yhteistyötä mielenterveysjärjestöjen kanssa.
 3. Hyvinvointialueiden on merkittävästi vahvistettava panosta lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen.
 4. Hyvinvointialueiden tulee aidosti osallistaa asukkaita mielenterveystyöhön.
 5. Hyvinvointialueiden tulee taata nopea hoitoonpääsy mielenterveyden ongelmissa.
 6. tHyvinvointialueiden tulee vahvistaa resursseja yhdenvertaisesti väestön tarpeen mukaan.

  Tavoitteet tarkemmin osoitteessa mieli.fi/mielenterveysvaalit

Aihetunnisteet sosiaaliseen mediaan

Valitse aihetunnisteista eli hashtageista parhaiten kulloiseenkin asiayhteyteen sopivat ja käytä niitä some-jakojen lopussa.

#aluevaalit2022
#mielenterveysvaalit tai #mielenterveysvaalit2022
#mielenterveys
#terapiatakuu
#mieli

Ehdotukset someviestinnän jakoteksteiksi

Alla olevat valmiit julkaisut ovat jaettavissa ja muokattavissa. Niiden loppuun voi linkittää osoitteen: mieli.fi/mielenterveysvaalit

 1. Aikamme kansanterveyshaaste ovat mielenterveyden ongelmat. Hyvinvointialueiden on edistettävä mielenterveyttä yhdessä asukkaiden ja kuntien kanssa. #aluevaalit2022 #mielenterveysvaalit #mielenterveys #terapiatakuu #mieli
 1. Mielenterveysjärjestöt ovat mukana ihmisten arjessa. Siksi ne on otettava hyvinvointialueiden tärkeiksi kumppaneiksi. #aluevaalit2022 #mielenterveysvaalit #mielenterveys #terapiatakuu #mieli
 1. Hyvinvointialueiden kaikkein tärkein tehtävä tulevaisuuden kannalta on tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. #aluevaalit2022 #mielenterveysvaalit #mielenterveys #terapiatakuu #mieli
 2. Uusia hyvinvointialueita on rakennettava asukkaiden ja asiakkaiden sekä mielenterveyden ehdoilla. #aluevaalit
 3. Mielenterveysavun puute on terveyspalvelujen kipupiste. Asia on saatava kuntoon hyvinvointialueilla matalan kynnyksen palveluilla ja #terapiatakuu ’lla. #aluevaalit2022 #mielenterveysvaalit #mielenterveys #terapiatakuu #mieli
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kohdentaminen ihmisten tarpeiden mukaisesti on yhdenvertaisuutta. Siksi mielenterveystyön resursseja on merkittävästi vahvistettava. #aluevaalit2022 #mielenterveysvaalit #mielenterveys #terapiatakuu #mieli

Someviestinnän kuvat

Kuva 1.

Miesterapeutti kohtaa käsiinsä nojaavan miesasiakkaan

Lataa kuva täältä:


Kuva 2

Lataa kuva täältä:

Kuva 3.

Lataa kuva täältä:


Kuva 4.

Lataa kuva täältä:

Kuva 5.

Lataa kuva täältä:

Kuva 6.

Nuorempi nainen maskissa näyttää kännykältään kuvaa vanhemmalle naiselle

Lataa kuva täältä:

Mielenterveyspoolin analyysi puolueiden aluevaaliohjelmista

 • Viisi eduskuntapuoluetta aikoo toteuttaa Terapiatakuun hyvinvointialueilla.
 • Suurin osa puolueista kannattaa matalan kynnyksen (ja kynnyksettömien) mt-palveluiden lisäämistä.
 • Useat puolueet haluavat turvata järjestöjen työn hyvinvointialueilla.
 • Oppilaitoksiin esitetään mielenterveyttä vahvistavia keinoja ja resursseja sekä mitoituksia kuraattoreille ja psykologeille.
 • Puolueiden yhteistyö mielen hyvinvoinnin puolesta aluevaltuustoissa näyttäisi olevan mahdollista, koska niin monella puolueella on samankaltaisia tavoitteita.
 • Puolueet ovat tunnistaneet ohjelmissaan yhteiskunnallisia haasteita: koronakriisin mielenterveyttä heikentävät vaikutukset, mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja hoitoonpääsyn vaikeudet ovat esillä.

Laajempi analyysi Mielenterveyspoolin sivuilla

Yleisiä vinkkejä vaikuttamiseen

 1. Nimeä alueesi kolme tärkeintä vaikuttamiskohdetta
  Pohdi omalla alueellasi kolme tärkeintä vaikuttamiskohdetta mielenterveyteen ja -hyvinvointiin liittyen.
 2. Nimeä asioihin vaikuttavat henkilöt ja tahot
  Mieti, ketkä näihin asioihin voivat parhaiten vaikuttaa ja esittele vaikuttamiskohteesi heille.
 3. Kenen kautta viestit vaikuttamiskohteista?
  Pohdi, kenen kautta ja missä kanavissa vaikuttamisasiat parhaiten leviävät.
 4. Kiteytä viestisi
  Tiivistä viestit selkeään, yleiskieliseen muotoon. Voit jakaa viestiä vaikuttamisprosessin etenemisestä.
 5. Toista 3 x 3
  Kun olet vaikuttamistilanteessa, esimerkiksi tapaamassa päättäjiä tapahtumassa, toista nämä kolme kiteytettyä viestiä kolmeen kertaan, niin ne jäävät varmasti muistiin.
 6. Mielenterveyspoolin verkkokoulutus Moodlessa avaa oven vaikuttamisen maailmaan. Koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin (läpikäynti kestää noin 2-3 t).
  Kurssiavain: mielenterveyspooli