Siirry sisältöön

Kiusaamista ehkäistään luotettavien aikuisten läsnäololla

Samalla varmuudella kuin koulut avaavat ovensa kesäloman päätyttyä, kiusaaminen pulpahtaa pintaan joka syksy. Ja pitääkin nousta – aiheen tärkeyttä ei varmasti kukaan voi kiistää. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa ja oppia turvaa tuntien.

Kasvu- ja oppimisympäristöissä tehdään valtavan paljon hyvää ja ansiokasta kiusaamisen vastaista työtä. Silti osalla lapsista ja nuorista turvallisuus horjuu tai se voi olla hyvinkin ohuen langan varassa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan moni oppilas ei uskalla kertoa kokemastaan kiusaamisesta[1]. Useat jättävät kertomatta kiusaamisesta myös siksi, että eivät koe siitä olevan mitään hyötyä. Näihin teemoihin törmäsin itsekin toimiessani opettajana. Kuulin yksittäisen oppilaan pohtivan, miksi asiat eivät muutu paremmiksi, vaikka kiusaamisesta kertoisikin.

Miksi kiusaamisesta kertominen tuntuu mahdottomalta?

Koko luokka saattoi puolestaan ihmetellä, miksi kiusaamiseen ei aina puututa tai miksi oppilaan kertomia asioita ei oikeasti kuunnella tai niitä saatetaan vähätellä. Samoin kävimme tasaisin välein keskustelua siitä, miksi kiusaamisesta kertominen voi tuntua jopa mahdottomalta ja miten kynnystä kertomiseen voisi madaltaa. Onneksi sain nähdä ja kuulla paljon myös onnistumisia, vahvaa ryhmähenkeä, oppilaiden rohkeaa puuttumista kiusaamiseen – ja asioiden muuttumista paremmaksi.

Mitä kiusaamisen ehkäisemiseksi voidaan tehdä?

Kiusaamisen ehkäisyssä keskeisintä on turvallisuuden vahvistaminen

Lapset ja nuoret kertovat itse kokevansa turvallisuutta, kun heitä: ”kuunnellaan, kannustetaan ja autetaan, ei dissata ja naureta.” Kun heitä ymmärretään ja heidät hyväksytään, eikä heidän ”tarvi pelätä mitään.”

Turvallinen ilmapiiri kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää yhdessä viihtymistä, toisista huolehtimista ja auttamista sekä vähentää ennakkoluuloja, syrjintää, häirintää, yksinäisyyttä – ja kiusaamista. 

Toinen tärkeä asia on aikuisten läsnäolo ja lapsen huomiointi

Lapset toivovat myös, että ”aikuiset voisivat kysellä voinnista ja kuulumisista, jolloin olisi helpompi kertoa myös kiusaamisesta.”  Aikuisten läsnäolo, kohtaaminen ja kuuntelu ovat tärkeitä kiusaamisen ehkäisyssä. Olennaista on, että jokainen lapsi ja nuori huomioidaan. Nämä kuulostavat ehkä pieniltä teoilta, mutta niillä on suuri vaikutus. Jos osoitamme lapsille ja nuorille aitoa välittämistä ja kiinnostusta, rakennamme samalla luottamusta. Tällöin on helpompaa tulla kertomaan haastavista ja vaikeistakin asioista.

Kolmantena keinona on varmistaa, että lasten ja nuorten ympärillä on luotettavia aikuisia

Lasten ja nuorten mielestä luotettava aikuinen on sellainen ”joka uskoo minuun, on aina tukena, ottaa sinun ajatukset tosissaan, lohduttaa, on kannustava.” Lapset ja nuoret toivovat, että aikuinen puhuu heille kuten toiselle ihmiselle. Luotettava ja merkittävä aikuinen voi olla kuka tahansa. Tärkeintä on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi elämässään edes yksi aikuinen, jolle hän voi kertoa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. 

Kiusaamisen ehkäisy on kaikkien aikuisten asia

Toimet kiusaamisen vähentämiseksi ja turvallisuuden rakentamiseksi kuuluvat kaikille aikuisille lasten ja nuorten lähellä. Yhdessä aikuiset luovat turvaverkon, joka tukee, auttaa ja kannustaa. He myös koppaavat kiinni, jos lapsen tai nuoren elämään tulee jotain haastavaa. Erityisen tärkeää on kuitenkin huolehtia lasten ja nuorten äänen kuulumisesta ja aidoista mahdollisuuksista olla mukana rakentamassa yhteisöä, jossa on hyvä kasvaa.

Lasten ja nuorten mukaan ottaminen kiusaamisen vastaiseen työhön tuo siihen ainutlaatuisen näkökulman, jota aikuisten on mahdotonta saavuttaa keskenään. Lapset ja nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joiden kokemuksia, näkemyksiä, tunteita ja ajatuksia tulee kuulla ja kuunnella. He osaavat parhaiten luoda todellisen kuvan siitä, mitä kiusaaminen oikeasti on ja kuinka se vaikuttaa heidän elämäänsä. Heillä on myös ratkaisun avaimia siihen, miten kiusaamista voisi vähentää ja kuinka turvallisuutta vahvistaa. Meidän aikuisten tehtävä on antaa heille mahdollisuus käyttää niitä.


[1] Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi 10:2022. Kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointi.

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: