Mielenterveyden käsi (uusi)

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta. Mielenterveyden käsi -juliste (uusittu 2019) toimii keskustelun herättäjänä ja muistuttaa, miten moni eri tavoin voimme vaikuttaa mielenterveyteemme erilaisilla arkisilla valinnoillamme. Kuva on kehitetty apuvälineeksi omien arkisten valintojen tarkastelemiseen, hyvien valintojen huomaamiseen ja kenties joidenkin valintojen viilaamiseen tarvittaessa sekä keskustelujen tueksi helpottamaan asioiden puheeksi ottamista. Arkisilla valinnoilla on merkitystä mielenterveydellemme ja yleiselle hyvinvoinnille.

Huomaa hyvä! Kirjoittakaa muistiin pienille lappusille päivän mittaan tapahtuneita kivoja asioita ja kerätkää niitä lasipurkkiin. Harjoituksen ideana on opettaa mieltämme huomaamaan hyvä ja tallentamaan se muistoihin, joihin voimme myöhemmin palata. Erityisesti kriisien ja poikkeustilanteiden aikana on hyvä kiinnittää huomiota myös kivoihin ja mukaviin asioihin ja tapahtumiin ja kohtaamisiin. Miten itse voisimme ilahduttaa muita ihmisiä?

Mielen hyvinvoinnin liukumäki: Mietitään mielenterveyden käsi -julistetta apuna käyttäen, millaiset asiat vähentävät ja heikentävät kunkin omassa arjessa mielen hyvinvointia. Kerätkää erilaisia asioita listaksi. Tämän voi tehdä myös ryhmänä tai parin kanssa. Antakaa mielikuvituksen laukata. Millaiset asiat esimerkiksi unen ja levon sormessa heikentävät mielen hyvinvointia, entä muiden osa-alueiden osalta?
Keskustellaan sen jälkeen, miten kirjoittamamme listan asioita muuttamalla saamme myönteisiä vaikutuksia aikaan mielen hyvinvoinnille. Jos tehtävää haluaa jatkaa niin voisi kirjoittaa aineen kahdesta erilaisesta päivästä, toinen mielen pahoinvoinnin ja toinen mielen hyvinvoinnin päivästä.

Tällä hetkellä materiaaleja ei postiteta. Tilaukset toimivat jälleen poikkeusolojen jälkeen!

Mielenterveyden edistämisen uuteen julistesettiin kuuluvat Mielenterveyden käsi, Tunteiden vuoristorata, Turvaverkko ja Selviytyjän patsas.

Mielenterveyden käsi -julisteen voi ladata itselleen täältä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Elina Marjamäki
Asiantuntijakoordinaattori
Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamo, vahvistamo.fi

+358 40 678 7295Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki