Miten auttaa itsemurhaa harkitsevaa

Mistä itsemurhariskin tunnistaa – itsemurhan riskitekijät

Itsemurhapuheet ovat usein järkyttäviä ja niihin voi olla vaikea suhtautua avoimesti. Kuunteleminenkin voi joskus tuntua ahdistavalta. Jos ihminen lähipiirissäsi kertoo sinulle, että hän ajattelee tai suunnittelee itsemurhaa, on kuitenkin erittäin tärkeää aina kuunnella ja  keskustella hänen kanssaan rauhallisesti. Itsemurha-ajatuksista puhuminen ei tutkitusti lisää itsemurhan riskiä.

Kerro hänelle, että itsemurha-ajatuksista on mahdollista päästä yli ja että voimakkaaseenkin ahdistukseen on saatavilla tehokasta hoitoa. Kerro avunsaantimahdollisuuksista ja lähde vaikka mukaan lähimpään terveyskeskukseen tai päivystävään sairaalaan. Rohkaise läheistäsi etsimään itselleen apua ja ymmärtämään, että sellaista on todellakin mahdollista saada.

 • Kuuntele, mitä läheinen haluaa sanoa.
 • Arvioi tilannetta ja yritä tarvittaessa saada läheinen hakeutumaan pikaisesti oman paikkakunnan psykiatriseen päivystykseen tai terveyskeskukseen.
 • Rohkaise ja kannusta läheistä uskomaan, että itsetuhoisista ajatuksista voi päästä yli ja että itsetuhoisuuteen on olemassa tehokasta hoitoa.
 • Huolehdi omasta jaksamisestasi. Läheisesi ohella myös sinä voit soittaa esimerkiksi kriisipuhelimeen, p. 09 2525 0111. 

Suurimmat riskitekijät ovat vaikea masennus ja aikaisempi itsemurhayritys. Vaikka itsemurhat ovat usein pitkään jatkuneen pahan olon lopputulos, pääosa itsemurhista on tilannesidonnaisia. Erilaiset menetykset ihmissuhteissa, taloudessa tai itselle tärkeissä asioissa sekä äkkipikaisuus lisäävät riskiä. Riski on suurempi myös silloin, kun läheinen henkilö tai perheenjäsen on tehnyt itsemurhan.

 • Aikaisemmat itsemurhayritykset ja riittämätön apu
 • Mielenterveyden häiriöt – etenkin masennus
 • Lähipiirissä tapahtuneet itsemurhat ja läheisten sairastamat mielenterveyden häiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Pitkäaikaiset, etenkin kipua aiheuttavat sairaudet
 • Yhteiskunnan arkielämästä syrjäytyminen
 • Elämän kriisit silloin kun niihin liittyy näköalattomuutta, toivottomuutta tai impulsiivisuutta

Itsemurhariskin tunnistaminen – itsemurhariski on suuri, jos henkilö

 • puhuu halustaan kuolla
 • etsii itselleen keinoa tappaa
 • puhuu tuntevansa itsensä toivottomaksi tai merkityksettömäksi
 • puhuu olevansa umpikujassa tai tuntevansa sietämätöntä kipua
 • puhuu olevansa muille taakkana
 • lisää alkoholin tai lääkkeiden käyttöään
 • käyttäytyy ahdistuneesti, kiihtyneesti tai levottomasti
 • nukkuu liian vähän tai liian paljon
 • vetäytyy omiin oloihinsa tai tuntee itsensä etääntyneeksi
 • osoittaa raivoa tai puhuu kostavansa
 • liikkuu tunnetiloiltaan äärimmäisyydestä toiseen

Itsemurhan vaara on sitä suurempi, mitä useampi yllämainituista seikoista täyttyy.

Miten auttaa itsemurhaa harkitsevaa? Mihin voin ottaa yhteyttä?

Vaikka näemme, ettei läheinen voi hyvin, emme hevin puutu hänen asioihinsa. Väliintuloa kuitenkin usein tarvitaan! Uskomus, ettei itsemurhasta puhuva tee itsemurhaa, on väärä. Ota itsemurhapuheet aina todesta äläkä vähättele niitä. Voit kysyä kaverilta josta olet huolissasi:

 • Onko sinulla ollut paineita viime aikoina?
 • Kertoisitko, mikä sinua masentaa?
 • Onko sinulla itsemurha-ajatuksia (suora kysymys ei johda itsetuhoiseen käyttäytymiseen vaan kertoo halustasi auttaa)
 • Onko sinulla konkreettinen suunnitelma itsemurhaan?
 • Mikä auttaisi jatkamaan elämää?
 • MIten voin auttaa löytämään tukea ja elämänhalua?

Jos joku jonka tunnet on itsemurhavaarassa, toimi näin:

 • Älä jätä häntä yksin.
 • Poista hänen ulottuviltaan aseet, alkoholi, lääkkeet, huumeet ja terävät esineet.
 • Valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua numerossa 09 2525 0111. Keskusteluapua saa myös Sekasin-chatista ja verkkokriisikeskus Tukinetistä.
 • Jos tarvitset välitöntä hätäapua, soita yleiseen hätänumeroon 112.
 • Vie hänet sairaalan päivystykseen tai pyydä muulla tavoin heti apua terveydenhuollon ammattilaisilta.

Kuuntele avoimesti, rohkaise ja osoita huolenpitoa

 • Pysy rauhallisena, kuuntele avoimesti ja anna aikaasi.
 • Moralisointi tai panikointi ei auta. Osoita huolenpitoasi ilman syyttelyä tai tuomitsemista.
 • Pyri luomaan myönteisiä tulevaisuuden näkymiä.
 • Rohkaise toista. Voit vaikka sanoa: "näistä ongelmista selviydytään" tai "tämän pettymyksen yli päästään" ja ennen kaikkea "apua on saatavilla".
 • Pidä myös huolta omasta jaksamisestasi ja etsi myös muita tahoja, jotka voivat tukea ja auttaa.

 

 

 

Yhteystiedot

Valtakunnallinen kriisipuhelin

09 2525 0111Avoinna 24h joka päivä