Siirry sisältöön

Toimi näin, jos kohtaat akuutissa itsemurhavaarassa olevan henkilön

  • Kerro, että aikuisen vastuu teoista on aina hänellä itsellään. Korosta, että apua selviytymiseen on saatavilla, eikä kenenkään tarvitse selviytyä yksin.
  • Älä jätä itsetuhoista henkilöä yksin hätätilanteessa.
  • Hätätilanteessa itsetuhoinen henkilö on saattanut joutua ”itsetuhoiseen tilaan”, jossa hän ei ajattele, kuule tai näe asioita selkeästi. Puhumalla henkilölle yksinkertaisia lauseita ja olemalla kontaktissa hänen kanssaan voit auttaa henkilöä palaamaan ”itsetuhoisesta tilasta” takaisin nykyhetkeen.
  • Estä mahdollisuuksiesi mukaan henkilön pääsy lääkkeisiin, aseisiin, teräviin esineisiin tai alkoholiin.
  • Saata henkilö lähimpään päivystykseen tai hälytä paikalle apua hätänumerosta 112. Voit soittaa hätänumeroon, vaikka et olisi henkilön luona. Hätäkeskus arvioi tilanteen ja ottaa toimintavastuun tilanteesta.
  • Huolehdi omasta jaksamisestasi. On tavallista, että itsemurhaa harkitsevan henkilön kanssa keskustelu aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Hädän, ärtymyksen, syyllisyyden ja avuttomuuden tunteet ovat tavallisia. Siksi on tärkeää muistaa, ettei kenenkään tarvitse yksin pyrkiä ratkaisemaan itsetuhoisen henkilön ongelmia. Usein puhuminen auttaa. Soita tarvittaessa MIELI ry:n 24/7 Kriisipuhelimeen: 09 2525 0111 tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Läheisen itsemurhayrityksen jälkeen

Läheisen itsemurhayritys aiheuttaa usein voimakkaita tunteita. Läheiset voivat tuntea olonsa hämmentyneiksi, hätääntyneiksi vihaisiksi tai pelokkaaksi. Kaikenlaisten tunteiden kokeminen on normaalia ja sallittua.

Itsemurhaa yrittänyt henkilö saattaa kokea voimakasta häpeää ja hämmennystä yrityksestään. On tavallista, että itsemurhaa yrittänyt ei tiedä, miksi on yrittänyt itsemurhaa. Siksi läheisten on tärkeää olla itsemurhaa yrittäneen tukena. Henkilöltä ei siis kannata kysyä: ”Miksi yritit itsemurhaa?”

Itsemurhaa yrittänyt henkilö tulee aina ohjata terveydenhoidon palveluihin. Itsemurhaa yrittäneelle kannattaa myös kertoa Helsingissä ja Kuopiossa toimivasta MIELI ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksesta, joka tarjoaa kriisiapua itsemurhaa yrittäneille henkilöille.

Läheisten on tärkeää tietää, etteivät he voi ratkaista itsemurhaa yrittäneen ongelmia, mutta he voivat olla henkilön tukena ja auttaa häntä selviytymään kriisistä. Tärkeintä on keskittyä kuuntelemaan henkilöä tuomitsematta ja tukea häntä omien voimavarojen puitteissa. Tukeminen voi olla esimerkiksi keskustelua, yhteistä tekemistä, käytännön apua tai terveydenhoitoon hakeutumiseen kannustamista.

Joskus aikuisen henkilön itsemurhayrityksen jälkeen läheiset voivat kokea joutuvansa vahtimaan läheistään. Aikuista itsemurhaa yrittänyttä henkilöä ei tarvitse vahtia, mutta hänen kanssaan on hyvä sopia missä, miten ja kuinka usein läheiset voivat tiedustella hänen vointiaan.

Läheisten kannattaa huolehtia omasta jaksamisestaan kiinnittämällä huomiota säännölliseen ruokailuun, lepoon ja liikkumiseen. Läheisten on hyvä varautua keskustelemaan vaikeistakin aiheista ja tarvittaessa hakea keskustelu- ja vertaistukea myös itselleen. MIELI ry:n kriisikeskukset, Kriisipuhelin sekä itsemurhien ehkäisykeskus tarjoavat tukea itsemurhaa yrittäneen läheisille.

Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelma

Itsemurhaa yrittäneeltä henkilöltä voi kysyä, onko hänelle tehty turvasuunnitelmaa. Turvasuunnitelmalla pyritään estämään uusi itsemurhayritys, jonka vuoksi sen tekeminen pian itsemurhayrityksen jälkeen on tärkeää. Itsemurhien ehkäisykeskus on tehnyt tähän tarkoitukseen ammattilaisille tarkoitetun turvasuunnitelmapohjan sekä sen laatimiseen liittyvät opetusvideot.

Tukea omaiselle läheisen itsemurhayrityksen jälkeen

Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneiden läheisille sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Palvelu on asiakkaille maksutonta eikä ajan varaamiseksi tarvita lähetettä.